คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่ง Theme ในเว็บไซต์

การปรับแต่ง theme ในเว็บไซต์ เป็นการตั้งค่าปรับโทนสี Theme กล่องข้อความด้านในของเว็บไซต์ โดยจะมีสีในระบบให้เลือก Light และ Dark มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการตกแต่ง Theme ในเว็บไซต์
1. เลือกเมนู design เพื่อปรับแต่งธีม
2. คลิกเลือกเมนู Theme เพื่อเลือกโทนสี
3. เลือกโทนสี Theme ที่ต้องการ
4. กด save เพื่อบันทึก

เลือกธีม

 

ตัวอย่าง รูปแบบ Theme color เลือก Dark (สีดำ) ที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า

ธีม