คู่มือการใช้งาน, การจัดการเนื้อหาในหน้าแรก (Body), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Body Widget Gallery

วิธีการจัดการ Body Widget Gallery

1.ไปหน้า Design

2.เลือก Body

3.เลือก Widget

1

4.คลิกปุ่ม Add Widget

2

5. เลือก Choose widget เป็น Gallery

3

6. จากนั้นจะได้เข้าไปจัดการโดยมีเมนูย่อยให้เลือก 4 เมนู

4

7.เมนู Manage สามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อกำหนด Gallery ขึ้นมาโชว์ในหน้าเว็บ ซึ่ง สามารถกำหนดอัตโนมัติ หรือ กำหนดเอง

5

8.ส่วนของ Title สามารถกำหนดข้อความ สีข้อความ และตำแหน่งข้อความ

6

9. ส่วนของ Background สามารถใส่สีพื้นหลัง หรือ รูปภาพเป็นพื้นหลังได้

7

  • กรณีเลือกสีพื้นหลัง เลือกสีตามต้องการ

8

  • กรณีเลือกสีพื้นหลังเป็นรูปภาพ ให้คลิกที่ Choose แล้วเลือกรูปที่ต้องการอัพเข้าไป

9

10.ส่วนของ Design สามารถกำหนดการแสดงผลของรูปภาพได้ 2 แบบ คือ Boxed รูปภาพแสดงไม่เต็มจอ  ส่วน Wide รูปภาพขยายใหญ่เต็มจอ

10

11.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้ว ตัวอย่างการแสดงผลของ Widget Gallery

11