คู่มือการใช้งาน, การจัดการเนื้อหาในหน้าแรก (Body), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Body Widget Slide

วิธีการจัดการ Body Widget Slide

การจัดการ Widget Slide ช่วยในการเพิ่มลูกเล่นของหน้าเว็บไซต์ โดยการใช้รูปภาพเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์มาโปรโมท หรืออยากจะโชว์ขึ้นมาเพื่อให้ดึงดูด โดยสไลค์ สามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ช่วยทำให้หน้าเว็บไซต์ดูเก๋ขึ้น มีลูกเล่นมากขึ้น

1.ไปที่ Design
2.เลือก Body
3.เลือก Widget

1

4.คลิก Add Widget

2

5.เลือก Choose Widget เป็นสไลค์

3

6.จะมีเมนูย่อยเพื่อให้จัดการ 4 เมนู

4

7. ส่วนของ Design สามารถกำหนด เช่น ความกว้าสไลค์ รูปแบบสไลค์ เป็นต้น

5

8.ส่วนของ Manage สามารถเพิ่มภาพสไลค์ที่ต้องการเข้าไป

6

9.ส่วนของ Title สามารถกำหนด ข้อความขึ้นต้น สีข้อความ และตำแหน่งข้อความ

7

10.ส่วนของ Background สามารถใส่สี หรือ รูปภาพเป็นพื้นหลังได้

9

  • กรณีต้องการใส่สีเป็นพื้นหลัง เลือกสีที่ต้องการ กดปุ่มบันทึก

10

  • กรณีต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังให้เลือก Choose เพื่ออัพรูปที่ต้องการ กดปุ่มบันทึก

11

11. ตัวอย่าง Widget Slide ที่แสดง ตามภาพด้านล่าง

12