การตกแต่งเว็บไซต์, การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการเพิ่ม Widget Social

มีด้วยกัน 2 แบบ คือเพิ่ม ส่วน Top กับ ส่วนของ Footer ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อของลูกค้า เจ้าของร้านสามารถเข้าไปจัดการได้ โดยใส่ลิงค์ เช่น facebook, youtube เวลาการแสดงผลหน้าเว็บลุกค้าก็สามารถคลิกลิงค์นั้นๆได้

กรณี เพิ่ม Widget ส่วน Top

1.ไปที่ Design
2.เลือก Top
3.เลือก  Widget

1

.

4.เปิด Socail Box ให้เป็น On

3

.

5. เมื่อเปิดเป็น On แล้วก็จะมี ตัว Social ขึ้นมา

4

.

6. สามารถกำหนดรูปแบบการแสดง ของ Social

ไปที่ Social  เลือก Change style

5

.

7. เมื่อกด Change style ก็จะได้รูปแบบทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก จากนั้น กด บันทึก

6

.

8. จากนั้นเข้าไปตั้งค่า

ไปที่  Social  เลือก Sitting

7

9. เข้าไปที่ Sitting แล้วใส่ URL ของ Sco cial ต่างๆ เพื่อให้เชื่อมลิงค์ไปตาม Social ที่กำหนด จากนั้น กด บันทึก

8

 

.

  1. เมื่อทำทุกขึ้นตอนครบแล้ว ตัวอย่างที่แสดง

9

 


.
กรณี เพิ่ม Widget ส่วน Footer

1.ไปที่ Design
2.เลือก Footer
3.เลือก  Widget

10

.

4. เปิด Social Network ให้เป็น On

11

.

5. เมื่อเปิดเป็น On แล้วก็จะมี ตัว Social ขึ้นมา

12

.

6. สามารถกำหนดรูปแบบการแสดง ของ Social   ไปที่ Social  เลือก Change style

13
.

7. เมื่อกด Change style ก็จะได้รูปแบบทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก จากนั้น กด บันทึก

15

8. จากนั้นเข้าไปตั้งค่า ไปที่  Social  เลือก Manage

14

.

9. เข้าไปที่ Manage แล้วใส่ URL ของ Sco cial ต่างๆ เพื่อให้เชื่อมลิงค์ไปตาม Social ที่กำหนด จากนั้น กด บันทึก

16
.

เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ

.
หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

banner-mweonblog02