คู่มือการใช้งาน, การจัดการฟีเจอร์อื่นๆ (More feature), การจัดการระบบหลังบ้าน

วิธีการใช้งาน Facebook pixel

Facebook pixel คือเครื่องมือตัวหนึ่งของ Facebook ที่จะช่วยทำให้คุณสามารถประเมินและวัดผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านข้อมูลสถิติเชิงลึกที่เก็บได้จากหน้าที่ถูกติด pixel ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับแต่งโฆษณาที่อยู่บน Facebook ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

การสร้าง Facebook pixel

1. Login เข้าใช้งาน Facebook ของคุณ

2. ไปที่ Facebook pixel

3. เลือกปุ่ม สร้างพิกเซล

4. กรอกชื่อพิกเซล ในหนึ่งบัญชีผู้ใช้โฆษณาจะสามารถมี Facebook pixel ได้ 1 ตัวเท่านั้น ดังนั้นการตั้งชื่อ pixel จึงควรเป็นชื่อที่สื่อถึงธุรกิจของคุณ

5. กด ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

6. กด สร้างพิกเซล

หมายเหตุ หากคุณมี Facebook pixel อยู่แล้ว คุณจะมองไม่เห็นปุ่ม สร้างพิกเซล

การเพิ่ม Facebook pixel ลงในเว็บไซต์

1. ไปที่ Facebook pixel ในตัวจัดการโฆษณา

2. เลือก การดำเนินการ > ดูรหัสพิกเซล

3. คลิกรหัสเพื่อก็อปปี้ข้อมูลโดยการคลิกขวาแล้วเลือก คัดลอก หรือใช้แป้นลัด Ctrl+C/Cmd+C

4. ล็อคอินเข้าที่ระบบหลังบ้าน MakeWebEasy

5. เลือกเมนู More Feature > Embed Code

6. จะแสดงหน้า Embed code ให้เลือกที่เมนู Facebook pixel 

fbPixel_01

7. จะแสดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูล ให้เจ้าของเว็บนำ Source Code ที่ได้จากหน้า Facebook pixel มาใส่ในหน้าดังกล่าวโดยจะมีรายละเอียดการจัดการดังนี้

7.1 ใช้งาน Facebook pixel ใช้สำหรับปิด หรือเปิดการใช้งาน Facebook pixel ในหน้าเว็บไซต์

7.2 Facebook pixel Code สำหรับกรอก Source Code ที่ได้จากหน้า Facebook pixel

fbPixel_02

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ วัดผลลัพธ์ของโฆษณาบน Facebook ของคุณ