การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน
การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

วิธีการไปเก็บ PayPal Token

Paypal token คือ รหัสยืนยัน Account ของ Paypal ที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องใช้เพื่อยืนยันการใช้ช่องทางการชำระเงินของ Paypal เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปเก็บ Paypal Token เพื่อนำมาใส่เว็บไซต์ได้โดยวิธีการดังนี้

วิธีการไปเก็บ Code PayPal Token มาใส่ที่เว็บไซต์
1.ไปที่ http://www.paypal.com log in เข้าสู่ระบบ PayPal
2.เลือกไปที่ แท็ป My Account เมนู profile
3.เลือกไปที่ เมนู My Selling Tools เลือกที่เมนู Website preferences

4 . เมื่อระบบเข้ามาสู่หน้าจอ Website Payment Preferences
4.1 Auto Return for Website Payments ให้เลือกที่ On
4.2 Return URL: ให้ใส่ Url เว็บไซต์ของท่าน ที่จะเป็นหน้าจอในการ Return ในส่วนเมนู Return URL: เมื่อมีการชำระค่าบริการสินค้าเรียบร้อย
ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ได้เลยค่ะ เช่น ชื่อเว็บไซต์ชื่อ http://www.makewebeasy.com

4.3 เลื่อนหน้าจอไปในส่วน Payment Data Transfer (optional) คลิกเลือกที่ On แล้วเลื่อนหน้าจอไปที่ Save

5.เมื่อกด Save หน้าจอจะย้อนออกมาที่เมนูก่อนหน้า ให้ คลิกเลือกกลับไปที่ Website Payment Preference มาใหม่อีกครั้งนะคะ
เพื่อเข้ามา เก็บ Code PayPal Token

ต้อง Save ออกมาก่อนนะคะ PayPal Token ถึงจะขึ้นให้ค่ะ 
เก็บ Code PayPal Token เสร็จแล้ว ก็ Log out ออกจาก PayPal ได้เลยค่ะ

เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำโค้ดที่ได้ มาใส่ในระบบหลังบ้างของ MakeWebEasy โดยไปที่ ระบบหลังบ้าน > ไปที่เมนู E-Commerce > เลือกเมนู Payment > เลือกเปิดใช้งาน Paypal