คู่มือการใช้งาน

สินค้า

รูปแบบหน้าเพจสินค้า

1. ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> สินค้า
● กำหนดรูปแบบสินค้า
– รูปแบบรายการบทความ : คอลัมน์ / แถว
– อัตราส่วนภาพ : จัตุรัส / แนวนอน
– รูปแบบการแสดงภาพบทความ : ปรับรูปพอดีกรอบ / ตัดรูปพอดีกรอบ
– ขนาดภาพ : ขนาดมาตรฐาน / ขนาดใหญ่
– ธีม : สว่าง / ทึบ / โปร่งแสง
– จำนวนสินค้าต่อ 1 หน้า (หากมีบทความเกินจำนวนที่เลือกจะถูกจัดหน้า 2 )

● ตั้งค่าสินค้า
เปิดระบบ ที่ต้องการใช้งาน หรือกดปิดระบบหากไม่ต้องการใช้งาน

การแสดงข้อมูลของสินค้า
– แสดงชื่อสินค้า
– แสดงรหัสสินค้า
– แสดงข้อความแนะนำสินค้า
– แสดงชื่อและข้อความแนะนำแบบเต็ม
– แสดงราคาสินค้า
– แสดงปุ่มเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

การแสดงผลในหน้ารายละเอียดสินค้า
– แสดงปุ่ม Facebook Messages

ตัวอย่างการแสดงสินค้าแบบคอลัมน์ พร้อมรายละเอียดสินค้า

ตัวอย่างการแสดงสินค้าแบบแถว พร้อมรายละเอียดสินค้า

2. คลิกที่ปุ่มบันทึก