คู่มือการใช้งาน

แจ้งลบกระทู้

1. ไปที่ ไปที่ จัดการเว็บ > ฟีเจอร์อื่น ๆ > กระทู้เว็บบอร์ด > แจ้งลบกระทู้
2. หน้าแจ้งลบกระทู้ จะประกอบไปด้วย
● ส่วนที่ 1 : ค้นหา ชื่อกระทู้ , เหตุผลที่แจ้ง , ผู้แจ้ง , อีเมล และสถานะการแจ้งลบ
● ส่วนที่ 2 : แสดงกระทู้ที่มีการแจ้งลบทั้งหมด (ถ้ามี)