บทความทั้งหมด, Online Marketing
บทความทั้งหมด, Online Marketing

9 ข้อควรระวัง เมื่อขอกู้เงินทำธุรกิจ

การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดขยายสาขากิจการของทางบริษัท การจัดอบรมสัมมานา การส่งพนักงานไปดูและศึกษางานในต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นล้วนต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก  การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประวงค์ต่างๆ ตามที่ได้คิดไว้วางแผนไว้นั้นทำให้ทางบริษัทจำเป็นต้องมองหาแหล่งเงินทุนสำรองเอาไว้คอยรองรับการเติบโตดังกล่างในอนาคต

แหล่งเงินทุนที่บริษัทให้ความสนใจละมักจะเข้าไปขอกู้ส่วนมากนั้นมีอยู่ 2 แหล่งคือ ธนาคาร สถาบันการเงิน ทั้ง 2 สถาบันนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เหมือนๆกันคือ จะดูจากวัตถุประสงค์ของการกู้ และความสามารถในการผ่อนชำระเป็นอันดับแรก

แต่ปัญหาใหญ่ของการกู้เงินนั่นก็คือ การขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเล้วไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธกลับมา ทำให้เกิดปัญหามากมายกระทบกับทางบริษัท กิจการอาจจะต้องหยุดชะงักลง  วันนี้ทีมงาน MakeWebEasy จึงอยากจะขอพูดถึงสาเหตุที่ทำให้การกู้เงินของคุณไม่ผ่านเ เพื่อจะทำให้ทางเจ้าของบริษัทหรือคนที่สนใจไปกู้เงินนำไปปรับใช้

  1. เกิดจากนโยบายของธนาคารที่ไม่ปล่อยสินเชื่อและมีการตรวจสอบที่เคร่งครัด

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-2

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2 ปีนี้ เหตุผลนี้ถือเป็นเหตุผลหลักจากธนาคาร ซึ่งในความเป็นจริงทางธนาคารอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดตรงๆแบบนั่น เพราะต้องการจะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารไว้ แต่เหตุผลข้อนี้ก็ถือเป็นเหตุผลโดยตรงจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ทางธนาคารจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวธนาคารเองเหมือนกัน

  1. ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-3

เหตุผลนี้ถือเป็นเหตุผลหลักอีกสาเหตุหนึ่ง แต่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในระบบสถาบันการเงินทุกสถาบันนั้นมีความจำเป็นต้องขอเรียกดูหลักประกันสำหรับใช้ค้ำประกันสินเชื่อ แต่อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับทุกบริษัท แต่ที่พบส่วนมากมักจะเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งจะเริ่มดำเนินธุรกิจมาไม่นาน เลยทำให้สถานะและสภาพคล่องทางการเงินไม่แข็งแรงมากพอ

  1. ไม่มีระบบบัญชีที่ชัดเจนมาแสดง

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-4

อธิบายง่ายๆก็คือ ไม่ได้มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายที่ชัดเจนมากพอ ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดกับบริษัทที่มีขนาดเล็ก บริษัทที่เปิดดำเนินธุรกิจได้ไม่นาน ทำให้ขาดการจดบันทึกการใช้จ่ายของทางบริษัททุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินอย่างดีพอ รวมถึงการเคลื่อนไหวของจำนวนสินค้าในสต็อกสินค้า ทำให้เกิดการรั่วไหลได้ง่าย

  1. มีประสบการณ์แต่น้อยมาก

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-5

ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านนี้มาก่อน หรือถ้ามีก็อาจจะมีประสบการณ์น้อยมาก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อาจถูกปฏิเสธสินเชื่อได้โดยทันที ด้วยเหตุผลของเจ้าของธุรกิจขาดประสบการณ์แล้วทางธนาคารจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะสามารถนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและไปรอดได้  ถ้าเกิดมีปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงรึเปล่า

  1. ขาดข้อมูลในการนำเสนอ

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-6

            การขาดข้อมูลในโครงการที่จะนำเสนอ หรือมีข้อมูลในมืออยู่น้อยเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ขาดข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งขันในทางธุรกิจ  โอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงผลวิจัยในด้านต่างๆ และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ  การจะทำการวิจัยในข้อมูลในส่วนนี้ อาจจะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้เข้ามาทำถึงจะดูมีความน่าเชื่อถือ  และค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทที่รับทำก็จะมีอัตราที่สูงมาก เลยเป็นสิ่งที่ยากต่อการเข้าถึงของบริษัทเล็กๆ

  1. ผู้ขอกู้ขาดการชำระหนี้

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-7

ทั้งตัวเจ้าของกิจการเองและทางหนี้สินของทางบริษัทที่เคยมีมาด้วย นั่นคือประวัติในการชำระเงินที่ต้องมีการตรวจสอบ  มันจะมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นด้วย ถ้าเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างเช่น ไม่ยอมชำระหนี้ มีหนี้สนติดค้าง หรือแม้กระทั่งชำระเงินช้าเมื่อถึงกำหนดชำระ มันจะมีปัญหาแน่นอนและจะมีโอกาสจะถูกปฏิเสธได้แทบจะเป็น 100% เลยก็ว่าได้

  1. ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-8

หลักฐานที่ให้ไปกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินมีความไม่ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ บางครั้งหลักฐานที่ให้มาไม่ตรงกับความเป็นจริง โอกาสที่จะได้รับสินเชื่อก็จะน้อยลงตามไปด้วย

  1. นำเสนออย่างไม่มีการเตรียมตัว

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-9

การนำเสนอแผนงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆ เช่น ขาดเอกสารที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ งบการเงิน แผนการดำเนินธุรกิจ เอกสารเกี่ยวกับยอดขาย เอกสารเกี่ยวกับรายชื่อบัญชีลูกค้า ซึ่งแม้มันจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ แต่ก็สามารถนำมาใช้พิจารณาประกอบกันจนทำให้ไม่ผ่านการกู้เงินก็ได้

  1. ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้

Blog-9ข้อควรระวัง-เมื่อขอกู้-10

ในส่วนนี้ทางธนาคารเป็นผู้พิจารณาด้วยตัวเองจากการตรวจสอบหลักฐาน และนำไปประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ของเรา เพื่อจะได้ดูความสามารถในการชำระหนี้คคืนของเรามากน้อยแค่ไหน

 

ทั้งหมดที่ทีมงาน MakeWebEasy ได้กล่าวไปนั้นแล้วเป็นสาเหตุหลักและปัจจัยที่ทำให้การขอสินเชื่อเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทประสบกับความล้มเหลว  สิ่งที่เราควรที่จะต้องหันกลับมาย้อนดูตัวเองและสำรวจว่าเราบกพร่องทางจุดไหนเป็นการบ้านที่เราต้องกลับไปทำ เพื่อที่จะได้เข้าไปดำเนินแก้ไขในจุดนั่น และท้ายที่สุดในการเดินเข้าไปขอสินเชื่อในครั้งหน้าคุณก็จะพบกับข่าวดีอย่างแน่นอน