คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce)

เราสามารถดูสินค้าที่เราเพิ่มมาได้ที่ไหน ?

Q : เราสามารถดูสินค้าที่เราเพิ่มมาได้ที่ไหน ?

1. มาที่หมวดหมู่ Product เลือก All products
2. List สินค้าที่เพิ่มมาจะแสดงที่นี่
3. เป็นหมวดหมู่ของราคา ที่แสดง ด้วย Option Set ในแต่ละสินค้า
4. เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยจัดการสินค้า ( แสดง-ไม่แสดง / แก้ไข / ดูสินค้า / คัดลอกสินค้า / เลือกชนิดสินค้า เพื่อเรียงลำดับ หรือ ลบ )

แสดงและแก้ไขสินค้า