คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

Copy Protection (ป้องกันคัดลอกข้อมูล)

Copy Protection (ป้องกันคัดลอกข้อมูล) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราสามารถ copy  ข้อความ, รูปภาพ, คลิกขวาแล้วกดบันทึกรูปภาพ หรือคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุมเพื่อนำข้อมูลของเว็บไซต์เราไปใช้งานต่อ สามารถจัดการได้ดังนี้

การใช้งาน Copy Protection (ป้องกันคัดลอกข้อมูล)

1. ไปที่เมนู Site Setting
2. เลือกเมนู Copy Protection
3. เลือกคลิก ON/OFF เพื่อเปิด-ปิดตั้งค่าการห้ามคลิกขวา
4. บันทึก การเปลี่ยนแปลง

1

 

ตัวอย่าง การเปิด ON ป้องกันคัดลอกข้อมูลโดยจะไม่สามารถคลิกขวาที่ภาพได้ ดังภาพ

เปิด-2

 

ตัวอย่าง การปิด OFF ป้องกันคัดลอกข้อมูลโดยจะสามารถคลิกขวาที่ภาพได้ ดังภาพ

ปิด-3