คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce)

ตั้งค่าสกุลเงินของสินค้าทำอย่างไร ?

Q: ตั้งค่าสกุลเงินของสินค้าทำอย่างไร ?
1. มาที่หมวดหมู่ E-Commerce
2. เลือก Currency
3. เลือก ประเทศ หรือ สกุลเงินที่ท่านจะใช้ และ เลือกสัญลักษณ์ จากนั้น กดปุ่มบันทึก

ตั้งค่าสกุลเงิน