เลือกสีงานออกแบบกับสีหลักฮวงจุ้ย
Design
Design

เลือกสีออกแบบยังไง ให้เสริมฮวงจุ้ย

คุณอาจจะพอรู้ความหมายของสีงานออกแบบแต่ละสีกันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนแน่ๆ ที่ยังไม่ทราบความหมายของสีหลักฮวงจุ้ย ว่าจะนำไปปรับใช้กับงานออกแบบ หรือธุรกิจอะไรได้บ้าง เลื่อนลงด้านล่างพร้อมอ่านกันเลย!

 

สีแดงออกแบบกับสีแดงฮวงจุ้ย

 

สีแดงงานออกแบบ

 • สีแดงในงานออกแบบเป็นสีโทนร้อนที่สื่อถึงความโดดเด่น และความร้อนแรง ความตื่นเต้น กระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา เป็นสีที่ช่วยให้อยากอาหาร ในเชิงกายภาพ สีแดงมีวิสัยทัศนในการมองเห็นที่สูงมาก จึงได้เป็นสีงานออกแบบที่ใช้ในสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอันตราย เช่น ป้ายจราจร และธุรกิจที่ใช้สีแดงจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ยานยนต์ การบิน เทคโนโลยี และการเกษตร

สีแดงหลักฮวงจุ้ย

 • สีแดงในหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุไฟ เป็นสีแห่งพลังอำนาจ มีพลังในการดึงดูด ช่วยขับไล่พลังงานในด้านลบ 

 

 

สีชมพูออกแบบกับสีชมพูฮวงจุ้ย

cr. https://www.victoriassecret.com

 

สีชมพูงานออกแบบ

 • สีชมพูในงานออกแบบเป็นสีที่มีความเชื่อมโยงกับสีแดง มีพลังแห่งความปรารถนาและความรัก ช่วยให้จิตใจสงบ ความรู้สึกอ่อนโยน และเป็นสีที่บ่งบอกความเป็น Feminism ธุรกิจที่ใช้สีชมพูในงานออกแบบ จะเป็นธุรกิจกิจเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็ก เช่น เครื่องสำอาง สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์เด็ก

สีชมพูหลักฮวงจุ้ย

 • สีชมพูตามหลักฮวงจุ้ย  เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุไฟอ่อน ถือว่าเป็นสีแห่งความมั่นคง ส่งเสริมเรื่องความรัก มีคนรักใคร่สนับสนุน

 

สีส้มออกแบบกับสีส้มฮวงจุ้ย

Cr. https://www.haadthip.com/th/home

สีส้มงานออกแบบ

 • สีส้มในงานออกแบบ เป็นสีที่สื่อความหมายในการสร้างความกระตือรือร้น กระตุ้น และปลุกเร้า เป็นสีของดวงอาทิตย์ เมื่อมองดูแล้วในสายตามนุษย์ สีส้มจึงเป็นสีที่มีความร้อนสูง แต่ในขณะเดียวกันก็สื่อถึงความอบอุ่น มักจะใช้เป็นสีที่ทำให้อยากอาหาร เพราะในหลักจิตวิทยา สีส้มเป็นสีที่ทำให้เจริญอาหาร ช่วยกระตุ้นความหิวของมนุษย์ และธุรกิจที่ใช้สีส้มเป็นสีงานออกแบบ จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร และเทคโนโลยี

สีส้มหลักฮวงจุ้ย

 • สีส้มในหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุดิน เป็นสีที่มีพลังในการดึงดูดพลังอำนาจและความมั่นคง มั่งคั่ง การสะสมทรัพย์สินให้เพิ่มพูน 

 

สีเขียวออกแบบกับสีเขียวฮวงจุ้ย

 

สีเขียวงานออกแบบ

 • สีเขียวในงานออกแบบเป็นสีโทนเย็น เป็นสีที่ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา มีความเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ เป็นสีที่มองเห็นง่าย และสีเขียวยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคำว่าผ่าน, สัญลักษณ์ความปลอดภัย และธุรกิจที่ใช้สีเขียวในงานออกแบบ จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ธุรกิจเกี่ยวอาหาร การเกษตร การบิน และเทคโนโลยี

สีเขียวหลักฮวงจุ้ย

 • สีเขียวในหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุไม้ เป็นตัวแทนของการเจริญเติบโต เจริญงอกงาม และความเจริญรุ่งเรือง

 

สีน้ำเงินออกแบบกับสีน้ำเงินฮวงจุ้ย

cr. https://www.pepsi.com

สีน้ำเงินงานออกแบบ

 • สีน้ำเงินในงานออกแบบเป็นสีโทนเย็นทำให้รู้สึกสงบ สุขุม เยือกเย็น ความหรูหรา และความร่ำรวย มีระดับ แสดงถึงความฉลาด แสดงถึงความเป็นผู้ชาย เป็นสีที่มีความหมายเชื่อมโยงกับจิตใจสูงมากกว่าสีเหลือง มักนำมาบำบัดให้ผู้ที่นอนไม่หลับ แต่สีโทนน้ำเงินดำ เป็นสีที่ควรระวังในการออกแบบ เพราะสีน้ำเงินดำ หมายถึงสีที่เศร้าโศก และธุรกิจที่ใช้สีน้ำเงินในการออกแบบ จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไฟแนนซ์ และที่อยู่อาศัย

สีน้ำเงินหลักฮวงจุ้ย

 • สีน้ำเงินตามหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุน้ำ ส่งเสริมเกี่ยวกับการค้าขาย การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร

 

สีเหลืองออกแบบกับสีเหลืองฮวงจุ้ย

 

สีเหลืองงานออกแบบ

 • สีเหลืองในงานออกแบบ  เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดใสร่าเริง และเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นของการอยากอาหาร กระตุ้นกิจกรรมทางจิตใจ สีเหลืองเป็นสีที่ไม่มีความเสถียร และสีเหลืองนอกจากจะช่วยในการออกแบบแล้ว  สีเหลืองยังเป็นสีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเตือนภัย เช่น ป้ายเตือนภัยต่างๆ และธุรกิจที่ใช้สีเหลืองในงานออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ไฟแนนซ์ เทคโนโลยี และที่อยู่อาศัย

สีเหลืองหลักฮวงจุ้ย

 • สีเหลืองในหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุดิน ซึ่งหมายถึงความเป็นปึกแผ่น เป็นเครื่องหมายของจักรพรรดิ เป็นอำนาจที่ควบคุมแผ่นดิน และคุณอาจจะสังเกตได้ว่ากษัตริย์จีน จะแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดสีเหลืองทอง

 

สีม่วงออกแบบกับสีม่วงฮวงจุ้ย

cr. http://www.cutepress.com

สีม่วงงานออกแบบ

 • สีม่วงในงานออกแบบเป็นสีที่เป็นได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็น ขึ้นอยู่กับการผสมสี สีม่วงสื่อถึงความมั่งคั่งมั่นคง ความฟุ่มเฟือย ความลึกลับ มีเสน่ห์ น่าค้นหา แต่ก็แฝงด้วยพลังอำนาจ ความอาลัย และความโศกเศร้า ธุรกิจที่ใช้สีม่วงในงานออกแบบ จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ 

สีม่วงหลักฮวงจุ้ย

 • สีม่วงในหลักฮวงจุ้ย  เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุไฟ เป็นสีที่ส่งเสริมกับสีเหลืองเพิ่มพลังอำนาจวาสนา

 

สีฟ้าออกแบบกับสีฟ้าฮวงจุ้ย

 

สีฟ้างานออกแบบ

 • สีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึก ผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง ปลอดภัย เบาสบาย และสีฟ้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสาร และสติปัญญา ความฉลาด เป็นสีที่เข้าถึงง่าย ธุรกิจที่ใช้สีฟ้าในงานออกแบบจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทไอที เทคโนโลยี

สีฟ้าหลักฮวงจุ้ย

 • สีฟ้าในหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุน้ำ เป็นสีแห่งความร่ำรวย มีโอกาสในการทำงานที่ดี มีการเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสีเขียว

 

สีขาวออกแบบกับสีขาวฮวงจุ้ย

cr. www.americanexpress.com

สีขาวงานออกแบบ

 • สีขาวเป็นสีที่สื่อถึง ความสะอาด ความละเอียดอ่อน ความบริสุทธิ์ ความไร้เดียงสา แต่ในขณะเดียวกัน สีขาวก็เป็นสีที่สื่อถึงความว่างเปล่า โด่ดเดี่ยว หากใช้สีขาวในงานออกแบบมากเกินไป อาจจะทำให้ผู้ที่เห็นเกิดความรู้สึกว่างเปล่าได้ ธุรกิจที่ใช้สีขาวในงานออกแบบ จะเป็นธุรกิจประเภท เครื่องแต่งกาย สุขภาพ และเทคโนโลยี

สีขาวหลักฮวงจุ้ย

 • สีขาวตามหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุลม เป็นสีแห่งพลังความบริสุทธิ์ ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นสีที่รวบรวมสีในธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างสมดุลที่สุด

 

สีดำออกแบบกับสีดำฮวงจุ้ย

 

สีดำงานออกแบบ

 • สีดำ เป็นสีที่สื่อถึงความลึกลับ น่าค้นหา ความเคร่งขรึมและน่ากลัว แต่ในขณะเดียวกันสีดำในงานออกแบบก็เป็นสีที่สื่อถึงความหรูหรา ราคาแพง มีรสนิยม ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น บัตรเครดิต Black Card  ธุรกิจที่ใช้สีดำในงานออกแบบ จะเป็นธุรกิจประเภท เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย และเทคโนโลยี

สีดำหลักฮวงจุ้ย

 • สีดำในหลักฮวงจุ้ย เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุน้ำทีเข้มข้นลึกที่สุด เป็นสีที่ไม่มีความแน่นอนสามารถหลอมรวมได้กับทุกสิ่ง แฝงทั้งพลังอำนาจ และความอ่อนไหว ถึงแม้ว่าสีดำจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกลึกลับ ยากแท้เกินหยั่งถึง แต่ในอีกแง่นึง สีดำก็ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง

 

เมื่อคุณได้รู้จักสีในงานออกแบบ และสีในหลักฮวงจุ้ยกันไปแล้ว การเลือกใช้สี มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะ ว่าคุณจะเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และงานออกแบบของคุณได้อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้สีที่กล่าวมา ไม่จำเป็นต้องยึดถือตายตัว แค่คุณต้องคำนึงถึงธุรกิจของคุณว่าจะสื่ออะไรถึงกลุ่มลูกค้าของคุณมากกว่า