คู่มือการใช้งาน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting), การจัดการระบบหลังบ้าน

Email Contact Settings

Email Contact Settings เจ้าของเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขอีเมล์ในการรับข้อมูลในเว็บไซต์ได้ โดยอีเมล์ที่ตั้งไว้จะรับข้อมูลดังนี้ ใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า (Order), ข้อความจากหน้าติดต่อ (Contact) และ แจ้งการชำระเงิน (Inform payment) สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

Email Contact Settings

1. ไปที่เมนู Site Setting
2. เลือกเมนู Email Contact Settings

1

 

3. กรอกอีเมล์ที่ต้องการรับข้อมูลการติดต่อในเว็บไซต์

อีเมล์