คู่มือการใช้งาน, ตั้งค่า Social Plugin
คู่มือการใช้งาน, ตั้งค่า Social Plugin

วิธีการตั้งค่าใช้งาน FACEBOOK INSTANT ARTICLES

Facebook Instant Articles คือ ตัวช่วยที่จะช่วยให้ User เข้าถึงบทความบน Facebook ได้รวดเร็วขึ้น แก้ปัญหาการโหลดบทความหรือข่าวสารนาน ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ User ที่คลิกอ่านบทความนั้นเสียเวลาและอาจจะปิดบทความนั้นไปเลย เพราะในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่นั้นใช้งานผ่าน Smart Phone เป็นส่วนใหญ่ การเข้าถึงจึงต้องการความสะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Facebook Instant Articles

ก่อนที่จะทำการตั้งค่า Facebook Instant Articles จะต้องทำการตั้งค่า Facebook Login ในระบบหลังบ้านเว็บไซต์ ก่อน เพื่อให้สามารถ Login แล้วดึงรายชื่อและข้อมูลของเพจได้ ในขั้นตอนที่ 6
หากยังไม่ได้ดำเนินการ สามารถดูวิธีตั้งค่า Facebook Login ได้ที่ คลิก

1. ไปที่ https://instantarticles.fb.com เพื่อลงทะเบียนเพจ ซึ่งคุณจะต้องมี Facebook Page ก่อน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign up 

 

2. ให้คลิกที่ สร้างเพจใหม่ หากยังไม่มี Page ในกรณีที่มีเรียบร้อยแล้ว แล้วระบบจะแสดง Page ที่มีทั้งหมด

 

3.  เลือก Page Facebook ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ยินยอมตามข้อกำหนดของบทความทันใจ และคลิกปุ่ม เข้าใช้เครื่องมือบทความทันใจ

 

4. ระบบจะขึ้นหน้าจัดการขั้นตอนถัดไป ให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ ในส่วนนี้จะถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนสมัครเพจเรียบร้อยแล้ว

5. จากนั้นมาที่ระบบหลังบ้านเว็บไซต์ MakeWebEasy
เมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ไปที่แถบเมนู เลือก จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > Facebook API

 

6. เลื่อนมาที่หัวข้อ ตั้งค่าใช้งาน Facebook Instant Articles เลือก Page Facebook โดยคลิกปุ่ม Select Facebook Page
ให้เลือก Facebook Page ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Save

 

7. หลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล Page ID , Page Name และ RSS Feed URL จะขึ้นมาให้อัตโนมัติ

  • Content Category ระบบจะ Auto เลือกหมวดหมู่ทั้งหมดให้ ในกรณีที่ต้องการเลือกบางหมวดหมู่ที่ต้องการจะนำเข้าให้เป็นบทความทันใจให้คลิกเลือกชื่อหมวดหมู่นั้น ๆ
  • Number of Contents จำนวนบทความที่ต้องการนำเข้า

(เหตุผลที่สามารถเลือกหมวดหมู่ได้นั้นเพราะว่า การอ่านบทความ บน App ของ Facebook โดยตรง ทำให้จำนวนผู้เข้าชมจะนับมาจาก Facebook ไม่ใช่จาก Website ทำให้มีผลในเรื่องของสถิติการเข้าชมเว็บไซต์)

 

8. กลับไปยัง Page Facebook ให้ไปที่ การตั้งค่า > การกำหนดค่าบทความทันใจ > เครื่องมือ > เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของคุณ
จากนั้นใส่ URL เว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องใส่ www ( Ex. example.com ) แล้วคลิก ขอรับสิทธิ์ URL เพื่อให้ Facebook ตรวจสอบเว็บไซต์ว่ามี Facebook Page ID ตรงกันหรือไม่

 

9. หากเว็บไซต์ของคุณมี Facebook Page ID ตรงกันจะได้ผลลัพธ์ดังรูป

 

10. ให้กลับไปคัดลอก RSS Feed URL ในระบบจัดการเว็บไซต์

 

11. นำไปใส่ไว้ใน ฟีด RSS การผลิต ใน Pageจัดการบทความทันใจ หน้า การกำหนดค่าบทความทันใจ ของเพจ แล้วกดปุ่ม บันทึก

 

12. หากบทความไม่ถูกปิดการใช้งานไว้ หรือ อยู่ในหมวดหมู่บทความที่ถูกปิดใช้งาน หรือ เป็นบทความจากเพจอื่น (URL หรือ Canonical เหมือนกัน) บทความจะถูกนำเข้าและจะปรากฏดังรูป

 

13. ใส่ logo ของเว็บไซต์ โดยไปที่
บทความทันใจ > การกำหนดค่า > เครื่องมือ > รูปแบบ > default > โลโก้
จากนั้นคลิก Upload รูป logo ที่ต้องการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปภาพ จากนั้นกด บันทึก

 

ขั้นตอนการส่งตรวจเพื่อพิจารณา

1. มาที่ บทความทันใจ > การกำหนดค่า > การตั้งค่าเริ่มต้น > ขั้นตอนที่ 2: ส่งเพื่อตรวจพิจารณา
คลิกที่ปุ่ม ส่งเพื่อตรวจพิจารณา ในการส่งเพื่อตรวจสอบจะต้องมี 10 บทความขึ้นไป ถึงจะส่งตรวจสอบได้ รวมถึงโลโก้ของเว็บไซต์

 

2. หากบทความได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่บทความได้แล้ว จะแสดงผลดังรูป

 

3. เข้ามาในส่วน บทความในขั้นการผลิต เลือกบทความที่ต้องการเผยแพร่เป็นบทความทันใจ กดปุ่ม การดำเนินการ เลือก เผยแพร่

 

การนำเข้าและการเผยแพร่บทความทันใจไม่ได้ส่งผลให้บทความนั้นได้รับการโพสต์ Facebook ลงในเพจอัตโนมัติ แต่เมื่อมีการ Share Link ของบทความนั้นลงในโพสต์ Facebook จะทำให้สามารถเปิดบทความในรูปแบบบทความทันใจได้ทันที