MakeWebEasy News, Feature Update, MakeWebEasy, ไม่มีหมวดหมู่
MakeWebEasy News, Feature Update, MakeWebEasy, ไม่มีหมวดหมู่

Feature Update ประจำสัปดาห์ 11/01/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 11 มกราคม .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.57.177 (11/01/2560)

  • เทมเพลตใหม่ BeeHoney  เทมเพลตเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ ที่มีดีไซน์ น่ารัก สดใส เหมาะกับเว็บไซต์สินค้าที่เกี่ยวกับความสวย ความงาม

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Track Code ปรับปรุงเปลี่ยน Tracking code เป็น Tracking no.  และทำการจัดเรียงลำดับ Column ในหน้า Track code ใหม่
  • Title Page ปรับปรุงลดขนาดตัวอักษรของหัวข้อเพจ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อความใหญ่เกินไป
  • Inform Payment ปรับปรุงเพิ่มปุ่มกลับไปสู่หน้าหลัก เมื่อทำการแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น , เพิ่ม Link มายังหน้าชำระเงินทางอีเมล์ Order ที่ลูกค้าได้รับ

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น
  • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

  • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS
  • ระบบ Banner Ad พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้าสามารถลงโฆษณาในหน้าเว็บไซต์ได้

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้