MakeWebEasy News, Feature Update, ไม่มีหมวดหมู่
MakeWebEasy News, Feature Update, ไม่มีหมวดหมู่

Feature Update ประจำสัปดาห์ 12/04/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 12 เมษายน .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.61.203 (12/04/2560)

  • ระบบ Google Tag manager (GTM)  คือระบบจัดการแท็กที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตแท็กข้อมูลโค้ดบนเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็กและโค้ดที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์การเข้าชมและการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้ที่เว็บไซต์ Google Tag Manager และนำโค้ดมาใช้กับระบบหลังบ้านของ MakeWebEasy ได้ทันที

 

( สามารถเข้าสู่หน้าจัดการ Google Tag Manager ได้ที่  More Feature > Embed code > Google Tag Manager )

( ตัวอย่างหน้าจอเมื่อทำการใส่ Code Google Tag Manager ในหลังบ้านของ MakeWebEasy  )

 

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  •  Google AdSense ปรับปรุงการเก็บข้อมูล Google AdSense ตาม Code ใหม่ที่ทาง Google ปรับปรุง
  •  Shipping ปรับปรุงระบบขนส่งให้สามารถ สร้างรูปแบบการคำนวนค่าขนส่งตามจำนวนสินค้าได้

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS
  • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

  • Menu Management พัฒนาระบบจัดการเมนูใหม่ให้สามารถจัดการเมนูแยกกับระบบเพจได้
  • Single Page พัฒนาระบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page website)
  • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้