Feature Update, MakeWebEasy News
Feature Update, MakeWebEasy News

FEATURE UPDATE ประจำสัปดาห์ 28/11/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันอังคารที่  28 พฤศจิกายน .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้

Version 3.79.297 (28/11/2560)

  • Schema Markup ระบบที่จะช่วยให้เว็บไซต์จาก MakeWebEasy สามารถแสดงข้อมูลสินค้า เช่น ราคา หรือปริมาณสินค้าใน Stock  จากการค้นหาผ่าน Google ได้ทันที

( ตัวอย่างการแสดงข้อมูลราคาสินค้าในหน้า  Google จาก  Desktop PC )

 

( ตัวอย่างการแสดงข้อมูลราคาสินค้าในหน้า  Google จาก  Mobile Device )

 

ปรับปรุงและแก้ไข Feature เพิ่มเติม

  • Language  ปรับปรุงเพิ่มภาษาสวีเดนในระบบ
  • Check Out ปรับปรุงให้สามารถแก้ไข Email ของลูกค้าที่ทำการล๊อคอิน ขณะอยู่ในหน้าสั่งซื้อสินค้าได้
  • Report Banner ปรับปรุงเพิ่มปุ่มอัพเดตสถานะของผู้เข้าชมแบนเนอร์ในระบบหลังบ้านได้
  • Promotion Code  ปรับปรุงระบบ Promotion Code
  • Font Roboto แก้ไขปัญหา Font Roboto แสดงผลไม่ถูกต้อง
  • Shipping  ปรับปรุงให้สามารถเปิด-ปิด ระบบขนส่งได้

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • Theme Design ปรับปรุงระบบ Theme เว็บไซต์

แผนพัฒนาต่อไป

  • Instant Articles 

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้