MakeWebEasy News, Feature Update, ไม่มีหมวดหมู่
MakeWebEasy News, Feature Update, ไม่มีหมวดหมู่

Feature Update ประจำสัปดาห์ 29/03/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 29 มีนาคม .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.60.202 (29/03/2560)

  • ระบบ Banner Ad ระบบที่จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถลงแบนเนอร์โฆษณาบนหน้าเว็บ และตรวจสอบรายงานเพื่อดูจำนวนผู้เข้าชมหรือจำนวนผู้ที่คลิกแบนเนอร์ได้จากระบบ Report ที่หลังบ้านทันที (สามารถใช้งานได้เฉพาะ Package Standard และ Professional เท่านั้น)

( ตำแหน่งเมนูจัดการแบนเนอร์โฆษณา )

( ตัวอย่างหน้าจอรายงาน ที่แสดงถึงจำนวนผู้ใช้งานที่มองเห็นโฆษณานี้และ ผู้ที่กดคลิกที่แบนเนอร์โฆษณา )

( ตัวอย่างหน้าจอเพิ่มชุดแบนเนอร์โฆษณา สามารถจัดชุดแบนเนอร์เพื่อให้แบนเนอร์มีการแสดงโฆษณามากกว่า 1 ชิ้นและสุ่มการแสดงผลหรือจัดลำดับได้ )

( ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าตำแหน่งโฆษณา สามารถเลือกตำแหน่งที่จะแสดงผลโฆษณาและตั่งค่าขนาดและจำนวนการแสดงผลของแบนเนอร์ได้ )

(ตัวอย่างแบนเนอร์โฆษณาที่แสดงผลเมื่อตั้งค่าให้แสดงแบบอยู่ด้านบนของหน้าบทความ )

 

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Validate ปรับปรุงระบบตรวจสอบผู้ใช้งานในหน้า Contact, Informpayment, forum ให้ใช้งานง่ายขึ้น
  • Remark with order ปรับปรุงการตั้งค่าหมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อให้เป็น Text Editor
  • Form online ปรับปรุงให้สามารถสั่งพิมพ์เอกสาร PDF จากหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ได้

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS

แผนพัฒนาต่อไป

  • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น
  • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้