MakeWebEasy News, Feature Update, ไม่มีหมวดหมู่
MakeWebEasy News, Feature Update, ไม่มีหมวดหมู่

Feature Update ประจำสัปดาห์ 2/08/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธที่ 2 สิงหาคม .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.71.232 (2/08/2560)

  • Single Page Website  คือระบบที่สามารถทำเป็นเว็บไซต์ที่มีการแสดงเนื้อหาต่างๆรวมเอาไว้ในหน้าเดียว โดยสามารถเลื่อนหรือลิงก์ไปยังส่วนต่างๆของหน้าเว็บไซต์ได้ โดยจะมีการฝังลิงก์แบบกระโดดข้ามเนื้อหาไปหัวข้อนั้น ๆ โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีการแสดงข้อมูลไม่มาก หรือ เว็บ E-commerce ที่ขายสินค้าน้อยๆ

( ตัวอย่างการคลิกเมนู About Us ที่มีการข้ามไปยังส่วนที่ทำการลิงก์ไว้ภายในหน้าเดียวกัน )

  • Menu Management ระบบจัดการเมนูแบบใหม่ที่ทำให้สามารถจัดการเมนูแยกกับระบบเพจได้ เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Single Page โดยระบบเมนูใหม่จะมีประเภทของลิงก์เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานเมนู ตามประเภทที่ต้องการได้ ดังนี้

–  URL link เป็นประเภทเมนูที่จะทำการลิงก์ไปยัง URL เว็บไซต์ที่ทำการกรอกไว้

–   Page  link เป็นประเภทเมนูที่จะทำการลิงก์ไปยังหน้า Page ที่ทำการเลือกไว้

–   Anchor link เป็นประเภทเมนูที่จะทำการลิงก์ไปยัง ส่วน Section ที่ทำการเลือกไว้ ซึ่งสามารถทำการสร้างลิงก์ใน Section หน้าในได้เช่นกัน

–   No link เป็นประเภทเมนูที่จะไม่ทำการใส่ลิงก์ให้กับเมนู

(ตัวอย่างหน้าจอการ Add Menu ใหม่ ที่สามารถเลือกประเภทของเมนูได้  )

( หน้าจอจัดการเมนู ที่แสดงรายการเมนูต่างๆ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ประเภทของลิงก์เมนู )

  • Body Widget หน้าใน( Section Page ) ระบบ Body Widget ของ MakeWebEasy ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นระบบ Section เพื่อง่ายต่อความเข้าใจในการจัดการส่วนต่างๆของเว็บไซต์ โดยตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Page ใหม่ ประเภท Section Customize ได้ ซึ่งเป็น Page ที่สามารถสร้าง Section ต่างๆ เช่น Slide, Gallery  ได้เหมือนกับหน้าแรกเว็บไซต์

(ตัวอย่างหน้าจอการเพิ่ม Page ใหม่แบบ Section Customize )

(ตัวอย่างของหน้า Page Section Customize ที่ยังไม่ทำการเพิ่ม Section)

 

  • Slide Advance Setting ระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น ทั้งการพิมพ์ข้อความบนสไลด์และรูปแบบการแสดงผลของภาพและข้อความบนสไลด์

(ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่า Slide แบบใหม่ )

(ตัวอย่างหน้าจอการใสข้อความใน  Slide แบบใหม่ )

 

  • เทมเพลตใหม่ Better(Free) เทมเพลตฟรี! สำหรับลูกค้าทุกแพ็คเกจ เทมพลตที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของระบบ Single Page จากทาง MakeWebEasy โดยเฉพาะ!

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Fix Bug แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • Omise เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Omise

แผนพัฒนาต่อไป

  • Back Offcice menu พัฒนาระบบกรุ๊ปเมนูในระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้