Internal Link
SEO, เทคนิคการทำเว็บไซต์
SEO, เทคนิคการทำเว็บไซต์

Internal Link อีกหนึ่งปัจจัย ที่ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google

การทำ SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google นอกจากการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และเลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์แล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับได้

อีกหนึ่งวิธีที่หลายคนนิยมใช้กันคือ การสร้าง Traffic ให้เว็บไซต์ด้วยการทำ Backlink แต่การสร้าง Traffic ไม่ได้มีเพียงแต่การทำ Backlink เท่านั้น อีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดอับได้ ก็คือการทำ Internal Link หรือการสร้าง Traffic ภายในเว็บไซต์ของเรานั้นเอง 

Internal Link คืออะไร?

Internal Link คือ ลิงก์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเรา มีหน้าที่เชื่อมโยงลิงก์ไปยังหน้าเพจต่างๆ เป็นการสร้าง Traffic ภายในเว็บไซต์ ทำให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ อยู่ในเว็บไซต์ของเราได้นานขึ้น และทำให้ Google มองว่า คอนเทนต์ของเรามีคุณภาพ เป็นเว็บไซต์มีความน่าสนใจ มีความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาในแต่ละหน้าเพจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชมเว็บไซต์

การทำ Internal Link คือการใส่ลิงก์ลงในข้อความตัวอักษร เป็นการเชื่อมโยงลิงก์ระหว่างบทความหนึ่งไปยังหน้าเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน ยกตัวอย่างเช่น หากเราพูดถึงการสร้าง Traffic ให้เว็บไซต์ “นอกจากการสร้าง Traffic ด้วย Backlink แล้ว ก็ยังมีวิธีการทำ Internal Link และ Outbound Link อีกด้วย” เท่านี้เราก็สามารถสร้าง Traffic ภายในเว็บไซต์ของเราผ่านบทความได้แล้ว ยิ่งหากปลายทางของลิงก์เรามีคุณภาพสูงหรือมีอันดับที่ดีบน Google ก็จะทำให้บทความหน้าเพจที่เราใส่ลิงก์ไว้ มีอันดับสูงขึ้นตามไปด้วย

การสร้างคอนเทนต์ทุกครั้ง หากเราพูดถึงบทความที่มีความเกี่ยวข้องกัน ก็สามารถใส่ลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเพจนั้นๆ ได้ หรืออาจจะส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก (Outbound Link) ก็สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณก็มีอันดับที่ดีขึ้นได้เช่นกัน