คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

Maintenance page (ปิดปรับปรุงเว็บไซต์)

Maintenance page (ปิดปรับปรุงเว็บไซต์) ช่วยให้เราสามารถปิดหน้าเพจชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ได้ และสามารถปรับแต่งข้อความปิดปรับปรุงเว็บไซต์ตามที่เราต้องการได้ เป็นการให้ข้อมูลคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรารับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อที่ช่องทางอื่นได้ มีขั้นตอนดังนี้

การใช้งาน Maintenance page (ปิดปรับปรุงเว็บไซต์)

1. ไปที่เมนู site setting
2. เลือกเมนู Maintenance page ดังภาพ

1

 

3.  เลือก ON/OFF โหมดปรับปรุงร้านค้า โดยสามารถใส่รูปภาพและรายละเอียดข้อความด้วยตนเองได้ ดังภาพ

4. กด บันทึก ข้อมูล

 

ตัวอย่าง โหมดเพจปรับปรุงร้านค้าที่เปิดใช้งาน

ตย.โหมดปิดปรับปรุง