การตกแต่งเว็บไซต์, เทคนิคแต่งเว็บไซต์
การตกแต่งเว็บไซต์, เทคนิคแต่งเว็บไซต์

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ กับ MakeWebEasy

MakeWebEasy อยากจะมาขอสรุป เหมือนเป็นบทสรุปให้ คนที่อยากจะสร้างเว็บไซต์กับ MakeWebEasy ได้อ่าน ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันมากที่สุด และทำให้เว็บไซต์ของคุณได้ตามความต้องการมากที่สุดครับ

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการสร้างเว็บไซต์

1. จุดประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์

pic_step1
เมื่อท่านได้ตัดสินใจที่จะสร้างเว็บไซต์ ขึ้นมาสักเว็บไซต์หนึ่ง สิ่งที่สำคัญ สำคัญที่สุดเลย ก็คือ “การกำหนดจุดประสงค์” ของการสร้างเว็บไซต์ ว่าเว็บไซต์ที่เราต้องการสร้างนี้ เพื่ออะไร ยกตัวอย่างเช่น เป็นเว็บไซต์ขายสินค้า E-commerce เป็นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท องค์กร โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว หรือ สร้างเว็บไซต์กลุ่มหรือเว็บไซต์ส่วนตัว เป็นต้น เมื่อผู้สร้างเว็บไซต์เข้าใจถึงจุดประสงค์ในการ สร้างเว็บไซต์ของตัวเองแล้ว ก็จะง่ายมากสำหรับการสื่อสารให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ หรือกลุ่มลูกค้าเข้าใจในเว็บไซต์ได้ดีเช่นกัน 🙂

2. เลือกชื่อ Domain name   

pic_step2

โดเมนเนม คือ ชื่อของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของเว็บที่ทำขึ้น ดังนั้นการตั้งชื่อ โดเมนเนมจึง เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่เราต้องคำนึงถึง การตั้งชื่อ โดเมนเนม ที่ดี ควรคำนึงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ใช้ตัวอักษรตั้งแต่ 3-63 ตัวอักษรและต้องใช้ (a-z),(0-9) และเครื่องหมาย dash “-” เท่านั้น
  2. ใช้จุด “.” ได้ในกรณี ที่แบ่งแยกตาม level ได้ เช่น www.su.ac.th
  3. ตัวแรกและตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น
  4. ห้ามมีช่องว่าง (No space)
  5. ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ ไม่มีผลต่อการตั้งชื่อ
  6. ชื่อโดเมนเนมไม่ยาวจนเกินไป
  7. ต้องสะกดง่าย หลีกเลี่ยงคำไทยที่สะกดยาก
  8. ชื่อโดเมนเนม ควรมีเนื้อหาสื่อความหมายเกี๋ยวกับเว็บไซต์ด้วย

ระบบ Domain name ที่ MakeWebEasy ทำการจดทะเบียนได้ 
.com ,.net ,.co.th ,.in.th, .org ,.name, .biz ,.info

หากเราตั้งชื่อโดเมนเนม ได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น แล้วย่อมทำให้ชื่อเว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จัก ของผู้ใช้งานได้อย่างแน่นอน

 

3. วางโครงสร้างเว็บไซต์

pic_step3

หน้าแรก เป็นการอธิบาย รายละเอียดข้อมูลของเว็บไซต์ เราโดยสรุปว่าเว็บไซต์นี้ทำเกี่ยวกับอะไร หรือว่าให้บริการใดบ้าง เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บเข้าใจจุดประสงค์ ของเว็บไซต์มากที่สุด

สินค้า ส่วนแสดงสินค้า ราคา รายละเอียด ส่วนลด คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราทั้งหมด อาจจะมีส่วนของ การสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดส่งสินค้า เพิ่มมาในส่วนนี้ก็ย่อมได้

เว็บบอร์ด สำหรับติดต่อพูดคุย กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือลูกค้า

คำถาม คำตอบ อธิบาย ชี้แจงข้อสงสัย คำถามที่มักจะเจอบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในสินค้า หรือบริการของเรา

ติดต่อเรา แสดงรายละเอียดสถานที่ เบอร์โทรติดต่อ แผนที่ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่จะทำให้ลุกค้า ผู้เข้าชมติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ได้

 

4.  ลงมือ ทำเว็บ

pic_step4