Log inventory ความเคลื่อนไหวของสินค้า
Feature Update
Feature Update

MakeWebEasy Features Update – บันทึกคลังสินค้า Log Inventory

บันทึกคลังสินค้าเป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดการสต๊อก เพราะระบบจะเก็บทุกความเคลื่อนไหวของสินค้าที่มีการเข้า-ออก นับตั้งแต่เพิ่มสินค้าเข้าสต๊อก ไปจนถึงมีการสั่งซื้อสินค้า ทำให้เจ้าของร้านสามารถติดตามและควบคุมสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

ความเคลื่อนไหวขอสินค้า

หน้าจอแสดงรายการความเคลื่อนไหวของสินค้า

 

ทำความรู้จักกับสถานะความเคลื่อนไหวของบันทึกคลังสินค้า

1.จัดการสต๊อก
การจัดการสินค้า โดยการเปิด-ปิด สต๊อกสินค้า

2.เพิ่มจำนวนสต๊อก
เพิ่ม (Add) จำนวนสินค้าในสต๊อก  เช่น จากเดิมมีจำนวนอยู่ 99 ชิ้น เพิ่มสินค้าเข้าไปอีก 11 ชิ้น ทำให้สินค้าคงเหลือมีอยู่ 110 ชิ้น เป็นต้น

3.กำหนดจำนวนสต๊อก
กำหนด (Set) จำนวนสินค้าใหม่ให้กับสต๊อก เช่น จากเดิมมีสินค้าเหลืออยู่ 10 ชิ้น แต่กำหนดจำนวนสินค้าใหม่เป็น 20 ชิ้น สินค้าคงเหลือจะเท่ากับ 20 ชิ้น เป็นต้น

4.สั่งซื้อสินค้า
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ระบบจะทำการหักรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อออกจากสต๊อก

5.เพิ่มสินค้าใหม่
เจ้าของร้านเพิ่มรายการสินค้าใหม่เข้ามาในระบบ ระบบจะนำจำนวนสินค้าไปอัพเดทในสต๊อกสินค้า

6.แก้ไขสินค้า
แก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ ราคา หรือ จำนวนสินค้า เป็นต้น

7.ใบสั่งซื้อหมดอายุ
เมื่อใบสั่งซื้อหมดอายุ ระบบจะคืนรายการสินค้าในใบสั่งซื้อกลับเข้าไปยังสต๊อก

8.ยกเลิกคำสั่งซื้อ
เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยเจ้าของร้าน ระบบจะคืนรายการสินค้ากลับเข้าไปยังสต๊อก

9.ต่ออายุใบสั่งซื้อ
จากใบสั่งซื้อหมดอายุที่มีการคืนสินค้ากลับเข้าไปยังสต๊อก เมื่อเจ้าของร้านต่ออายุใบสั่งซื้อ ระบบจะลบสินค้าออกจากสต๊อกเพื่อกันไว้สำหรับขายเช่นเดิม

10.นำเข้ารายการสินค้า
การนำเข้าข้อมูลสินค้า ในรูปแบบไฟล์ csv, xls, xlsx หรือ txt

11.คืนสต๊อก
การคืนสินค้าโดยเกิดจากการสั่งซื้อครั้งที่ 1 แล้วชำระเงินไม่ผ่าน และมากดสั่งซื้อใหม่ ระบบจะคืนสินค้าเข้าไปในสต๊อกก่อน และดึงกลับมาใช้เมื่อสั่งออเดอร์ใหม่

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของสินค้าในสต๊อก อัพเดทจำนวนสินค้าคงเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถดูความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ที่ จัดการเว็บไซต์ > สินค้า > บันทึกคลังสินค้า