เทคนิคการทำเว็บไซต์, MakeWebEasy
เทคนิคการทำเว็บไซต์, MakeWebEasy

MakeWebEasy ปรับปรุงให้แสดงชื่อของ Customize Widget

MakeWebEasy เพิ่มให้ “Customize” ในส่วนของ BodyWidget สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนเมื่อเลือกใช้งาน “Customize” มากกว่า 1 อัน วิธีใช้ดังนี้ครับ

 

customize-edit-1

ที่หน้า แดชบอร์ด ไปที่ “Design”

customize-edit-2

ไปที่ Body แล้วเลือกเมนูย่อย “Widget”

customize-edit-3

จะขึ้นแถบเมนู Body Widget ขึ้นมาให้เลือก “Add Widget”

customize-edit-4

จะขึ้นหน้า Add Body Widget ขึ้นมา ในส่วนของ Choose ให้เลือก “Customize”

customize-edit-5-1

ให้เรากรอกข้อความในส่วนของ Customize name เป็นชื่อที่เราอยากจะใช้เรียกเพื่อไม่ให้สับสนในภายหลัง

ในตัวอย่างใช้คำว่า “ข้อความต้อนรับ”

customize-edit-6

เมื่อเราสร้างเสร็จจะมีคำว่า “ข้อความต้อนรับ” อยู่เหนือ Customize 

เท่านี้เราก็จะสามารถแยกแยะ Customize ต่างๆได้แล้วว่าเราทำขึ้นมาเพื่ออะไรบ้าง เช่น เป็นที่อยู่,เป็นบทความ,เป็นแผนที่ติดต่อร้าน เป็นต้น