รายงานสินค้าขายดี

รายงานสินค้าขายดี เป็นตัวช่วยที่จะจัดอันดับสินค้าขายดี อัปเดตสินค้าที่ขายดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา ให้ร้านค้าเพิ่มโอกาสในการขาย วางแผนจัดการสต๊อกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรายงานสินค้าขายดีที่จัดอันดับสินค้าของร้านค้า ให้เจ้าของร้านรู้ได้ว่าสินค้าอะไรถูกขายออกไปมากที่สุด 

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู “รายงาน” (Report) > “รายงานสินค้าขายดี” (Best Seler Report)

3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลรายงานสินค้าขายดี ได้ดังนี้

    3.1 ช่วงเวลา

  • ย้อนหลัง 7 วัน (This week)
  • เดือนนี้ (This month)
  • เดือนที่แล้ว (Last month)
  • ปีนี้ (This year)
  • ช่วงวันที่ต้องการ (Period)

    3.2   เรียงตาม

  • ยอดขายสินค้า (สูงสุด)
  • ยอดขายสินค้า (ต่ำสุด)
  • จำนวนที่ขายได้ (สูงสุด)
  • จำนวนที่ขายได้ (ต่ำสุด)

    3.3 หมวดหมู่ : ระบบแสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้าที่ทำการสร้างไว้

4. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

5. หากต้องการส่งออกรายงานการยอดขายเป็นไฟล์ Excel ให้คลิกที่ปุ่ม “Export to Excel”

6. กรณีต้องการดูรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อให้คลิกที่ ไอคอนแว่นขยาย”