เครดิตขนส่ง

เครดิตขนส่ง
สำหรับประวัติการใช้และเติมเครดิต
1. ไปที่แถบ อี-คอมเมิร์ช
2. ไปที่เมนู เครดิตขนส่ง

แท็บ ประวัติการใช้เครดิต ระบบจะแสดงผลจำนวนเครดิตที่จองเมื่อเจ้าของร้านมีการยืนยันการจัดส่งด้วยระบบขนส่งอัตโนมัติและเมื่อพัสดุเข้าระบบของผู้ให้บริการขนส่งแล้วระบบจะเปลี่ยนจากเครดิตที่จองไว้ไปเป็นเครดิตที่ใช้จริง (ซึ่งจะหักออกจากระบบหลังบ้านตามจริง)

แท็บ ประวัติการเติมเครดิต