การสร้างหน้าเพจ

หน้าเพจ คือ หน้าเว็บไซต์ที่จะแสดงข้อมูลของเว็บไซต์ธุรกิจนั้น ๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • Custom Page 
 • System Page

 

1.Custom Page เป็นเพจที่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งดีไซน์เพจได้เอง โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ตัวอย่างการสร้างเพจ Custom Page

1.ไปที่แถบ “หน้าเพจ” (Page)

2.คลิกที่ปุ่ม “จัดการหน้าเพจ” (Manage Pages)

3.คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเพจ” (Add Page) 

4.กรณีที่ผู้ใช้งานอยากตั้งหน้าเพจเปล่าเอง สามารถคลิกที่ปุ่ม “เพจเปล่า” (Blank Page) 

5.กรณี่ผู้ใช้งานอยากใช้เทมเพลตของระบบ มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ 

 • ส่วนหน้าเพจ About us
 • ส่วนหน้าเพจ Service

6.นำเมาส์ไปชี้ (Hover) ที่เทมเพลตที่ต้องการเลือก

7.คลิกที่ปุ่ม “เลือก” (Select) เพื่อเลือกเทมเพลตที่ต้องการ

8.กรอกข้อมูลหน้าเพจ (Page Info) ประกอบไปด้วย

 • ชื่อเพจ
 • URL คือ ที่อยู่ของหน้าเพจ จะตามหลังชื่อเว็บไซต์ เช่น www.Makewebeasy.com/aboutus เป็นต้น
  คำแนะนำเพิ่มเติม : การตั้งที่อยู่หน้าเพจแนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งเป็นภาษาอังกฤษ 
 • เลือกสร้างเมนูบน คือ การที่นำหน้าเพจไปแสดงเป็นเมนูของเว็บไซต์ในส่วนเมนส่วนบน (Header) หากเราไม่เลือกหน้าเพจจะไม่แสดงที่เมนูส่วนบน

9.เมื่อตั้งค่าข้อมูลหน้าเพจ (Page Info) เสร็จแล้ว สามารถคลิกที่แถบที่ 2 “สิทธิการเข้าถึงเพจ” (Permission) เพื่อตั้งค่าสิทธ์การเข้าถึงเพจ

ซึ่งในการสร้างหน้าเพจเว็บไซต์แต่ละหน้า สามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง หรือ Page Permission ได้ โดยที่ค่าเริ่มต้น (Default) อยู่ที่ “สาธารณะ” (Public) โดยสิทธิ์การเข้าถึงเพจ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Public : เปิดหน้าเพจเป็นสาธารณะ

Password Holder : ต้องใส่รหัสผ่านก่อนเข้าหน้าเพจและสามารถตั้งคำอธิบายในหน้ารหัสผ่านได้เอง โดยมีตัวอย่างหน้าเพจแสดงอยู่ด้านล่าง

Member : เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถเข้าสู่หน้าเพจนี้ได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะให้ สมาชิกทั้งหมด หรือ กลุ่มสมาชิกใดเข้าถึงหน้าเพจนี้

10.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

11.เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพามายังหน้าเพจที่ผู้ใช้งานเพิ่งสร้าง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการปรับแต่งหน้าเพจได้เอง ยกตัวอย่างเช่น การปรับแต่งแก้ไขข้อความ การเพิ่มเซคชัน การจัดการข้อมูลหน้าเพจไม่ว่าจะเป็น การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนรูปภาพ เป็นต้น

2. System Page คือ หน้าเพจที่มาจากระบบ โดยวิธีสร้างหน้า System Page รูปแบบต่าง ๆ สามารถคลิกดูได้ตามนี้ค่ะ 

 1. Blog
 2. Post
 3. Photo Album
 4. Photo
 5. Form
 6. FAQ
 7. Contact
 8. Product
 9. Product Detail
 10. Product Brands
 11. Inform Payment
 12. Online Payment
 13. Order Tracking
 14. Terms & Condition