ตั้งค่าระบบขนส่งอัตโนมัติ

ตั้งค่าระบบขนส่งอัตโนมัติ ระบบขนส่งอัตโนมัติ ที่ MakeWebEasy ร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำ ได้แก่  Flash Express และ ไปรษณีย์(EMS)  ที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่าง ง่ายดายและ รวดเร็วมากขึ้น

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.ไปที่เมนู “ตั้งค่าร้านค้า” (Shop Setting) > “ตั้งค่าขนส่ง” (Shipping Config)

3.กรณีที่ยังไม่มีการตั้งค่าขนส่ง คลิกที่ปุ่ม “ใช้บริการ” (Use the service)

4.ในการใช้งานครั้งแรก ระบบจะนำเจ้าของร้านไปที่หน้าจอการเติมเครดิตขนส่ง

*การใช้งานระบบขนส่งอัตโนมัติ เป็นการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง โดยจะมีการตัดเครดิตค่าขนส่งตามจริงจากระบบหลังบ้าน เมื่อเจ้าของร้านดำเนินการจัดส่งสินค้า

5.เลือกจำนวนเครดิตที่ต้องการเติม

6.เลือกวิธีการชำระเงิน

     *ระบบรองรับการชำระเงิน 2 วิธี

  • สแกนจ่ายด้วย QR Code (สามารถใช้งานได้ทันที)
  • โอนผ่านบัญชีธนาคาร (รอการตรวจสอบหลังจากได้รับหลักฐานภายใน 3 ชั่วโมง)

7.ตรวจสอบข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

8.ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ

9.คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อเครดิต” (Confirm)

10.ระบบแสดงหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการการจัดส่งอัตโนมัติ

11.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Seve)

12.เมื่อเจ้าของร้านชำระเงินสำเร็จ ระบบจะแสดงใบเสร็จรับเงินและมีสถานะเป็น : ชำระเงินสำเร็จ

13.เมื่อเติมเครดิตเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้า ตั้งค่าขนส่ง ระบบแสดงจำนวนเครดิตที่เติมไว้

14.คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มขนส่ง” (Add Transport)

15.เจ้าของร้านสามารถเลือกใช้งานผู้ให้บริการขนส่งที่รองรับได้ ดังนี้

  • ไปรษณีย์ไทย (EMS)
  • Flash Express

16.ระบบจะแสดงโลโก้ผู้ให้บริการขนส่ง

17.ระบบจะแสดงวิธีการเข้ารับพัสดุ ให้กับเจ้าของร้าน

18.เจ้าของร้านเลือกวิธีการคิดค่าขนส่งได้ ดังนี้

  • ใช้ค่าส่งตามจริง คือ การคิดค่าขนส่งตามที่ผู้ให้บริการคำนวณมาให้
  • บวกเพิ่มจากราคาส่งตามจริง เช่น สินค้ามีน้ำหนัก 100 กรัม มีค่าจัดส่งจริง 20฿ หากบวกเพิ่ม 10฿ จะแสดงค่าส่งทั้งหมด 30฿
  • คิดค่าขนส่งตายตัว คือ เจ้าของร้านสามารถตั้งราคาแบบฟิก เช่น 50 บาท ทุกออเดอร์ได้

19.ตั้งค่าการแสดงผลระยะเวลาการขนส่งโดยประมาณ สำหรับแจ้งลูกค้าในหน้าเว็บไซต์ได้

20. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Seve)

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

จากการตั้งค่าระบบขนส่งอัตโนมัติ กรณีที่มีขนการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามาถดูประวัติการใช้เครดิต และประวัติการเติมเครดิต ได้ที่เมนูเครดิตขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการเติมเครดิตขนส่ง

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.ไปที่เมนู “เครดิตขนส่ง” (Credit Shipping)

3. ระบบแสดงเมนูทั้งหมด 2 แถบ ได้แก่

    3.1 แท็บประวัติการใช้เครดิต  (Credit history)

    3.2 แท็บประวัติการเติมเครดิต (Credit Shipping)

    3.1 แท็บประวัติการใช้เครดิต  (Credit history) ระบบจะแสดงผลจำนวนเครดิตที่จองเมื่อเจ้าของร้านมีการยืนยันการจัดส่งด้วยระบบขนส่งอัตโนมัติและเมื่อพัสดุเข้าระบบของผู้ให้บริการขนส่งแล้วระบบจะเปลี่ยนจากเครดิตที่จองไว้ไปเป็นเครดิตที่ใช้จริง 

   3.2 แท็บประวัติการเติมเครดิต (Credit Shipping) ระบบจะข้อมูลเครดิตขนส่ง ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะคำสั่งซื้อ รวมถึงสามารถทำการเติมเครดิต และส่งออกข้อมูลประวัติการเติมเครดิตเป็น ไฟล์ Excel ได้ หากต้องการส่งออกข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งออกเป็น Excel” (Export Excel)

4. กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเติมเครดิต สามารถคลิกที่ปุ่ม “เติมเครดิต” (Top up credit)

5.ระบบแสดงหน้าจอเติมเครดิตขนส่ง ผู้ใช้งานสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม เลือกวิธีการชำระเงิน และข้อมูลสำหรับออกมบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้

6. คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อเครดิต” (Confirm)