การจัดหมวดหมู่บทความ (Blog)

การจัดหมวดหมู่บทความ  1 บทความ จะสามารถอยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่ โดยหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็น หมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อยที่ 1 และหมวดหมู่ย่อยที่ 2 โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยได้สูงสุดที่ 4 หมวดหมู่ย่อย

1.ไปที่เมนู “บล็อค” (Blog)

2.คลิกที่เมนู “หมวดหมู่” (Categories)

3.สร้างหมวดหมู่หลักโดยการ กรอกชื่อหมวดหมู่

4.คลิกที่ปุ่ม “สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่” (Create new blog category) 

5.หากต้องการสร้างหมวดหมู่ย่อย ให้กรอกชื่อหมวดหมู่

6.คลิกที่ “Checkbox” เพื่อสร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย จากนั้นเลือกหมวดหมู่หลักของหมวดหมู่ย่อ

7.คลิกที่ปุ่ม “สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่” (Create new blog category) 

  ผลลัพธ์กรณีเพิ่มหมวดหมู่บทความ (Blog)

  ผลลัพธ์การแสดงผลหมวดหมู่บทความ (Blog)

คำแนะนำเพิ่มเติม : ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลหมวดหมู่บทความที่ทำการสร้างไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ได้ โดยการไปเพิ่มที่  การเพิ่มโพสต์ (Blog)