การตั้งค่าป้องกันการคัดลอกข้อมูลของเว็บไซต์

การตั้งค่าป้องกันการคัดลอกข้อมูลของเว็บไซต์

        ระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูล เป็นการป้องกันข้อมูลจากบุคคลที่ไม่หวังดี ที่เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อ Copy ข้อความหรือรูปภาพ จากเว็บไซต์ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการคลิกขวาแล้วกดบันทึกรูปภาพ หรือคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุม โดยสามารถตั้งค่าได้ ตามนี้

1.ไปที่แถบเมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์” (Site Settings)

2.คลิกที่ “ป้องกันการคัดลอกข้อมูลของเว็บไซต์”

3.เปิด-ปิดการป้องกันการคัดลอกข้อมูล

4.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

 

ผลลัพธ์ตอนที่ยังไม่ได้เปิดระบบคัดลอกข้อมูล เราสามารถคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุมเพื่อคัดลอกได้

ผลลัพธ์ตอนเมื่อเปิดระบบคัดลอกข้อมูล เราไม่สามารถคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุมเพื่อคัดลอกได้