ตั้งค่าระบบขนส่งกำหนดเอง

ตั้งค่าระบบขนส่งกำหนดเอง ระบบขนส่ง ร้านค้าออนไลน์สามารถตั้งค่าระบบขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสามารถที่จะกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งให้กับลูกค้า ตามเงื่อนไขของร้านค้าได้ ดังนี้

ระบบขนส่งในประเทศ (ไทย)

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.ไปที่เมนู “ตั้งค่าร้านค้า” (Shop Setting) > “ตั้งค่าขนส่ง” (Shipping Config)

3.ขนส่งในประเทศไทย ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นประเทศไทยให้แล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “+เพิ่มผู้ให้บริการขนส่ง” (Add Shipping Provider) ได้เลย

4.เลือกผู้ให้บริการขนส่ง

5.หากผู้ให้บริการขนส่งที่เลือก มีการรองรับการเก็บเงินปลายทาง ให้คลิกเลือก

6.ใส่ประเภทการขนส่ง เช่น ลงทะเบียน / ด่วนพิเศษ

7.กำหนดระยะเวลาขนส่ง

8.เลือกอัตราค่าบริการขนส่ง แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้

    8.1 ฟรีค่าขนส่ง

   8.2 คิดค่าขนส่งตายตัว :  สามารถกรอกค่าบริการขนส่งตามที่เจ้าของร้านต้องการ

   8.3 คิดค่าขนส่งตามช่วงราคา : เมื่อเลือกคิดค่าขนส่งตามช่วงราคาผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล ประกอบไปด้วย

  • ซื้อสินค้าระหว่าง โดยที่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0 ชิ้น ให้ใส่ตัวเลขว่า 0 ถึงเท่าไหร่
  • ค่าขนส่ง โดยที่ใส่ราคาว่า 0-1 ราคาเท่าไหร่
  • กรณีต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิกที่ “+เพิ่มจำนวนชิ้น” (Add Range)

   8.4 คิดค่าขนส่งตามช่วงนํ้าหนัก : เมื่อเลือกคิดค่าขนส่งตามช่วงนํ้าหนักผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล ประกอบไปด้วย

  • ซื้อสินค้าระหว่าง โดยที่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0 กรัม ให้ใส่ตัวเลขว่า 0 ถึงเท่าไหร่
  • ค่าขนส่งระหว่าง โดยที่ใส่ราคาว่า 0-1 ราคาเท่าไหร่
  • กรณีต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิกที่ “+เพิ่มจำนวนชิ้น” (Add Range)

   8.5 คิดค่าขนส่งตามช่วงจำนวน เมื่อเลือกคิดค่าขนส่งตามช่วงจำนวนผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล ประกอบไปด้วย

  • ซื้อสินค้าระหว่าง โดยที่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0 ชิ้น ให้ใส่ตัวเลขว่า 0 ถึงเท่าไหร่
  • ค่าขนส่ง โดยที่ใส่ราคาว่า 0-1 ราคาเท่าไหร่
  • กรณีต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิกที่ “+เพิ่มจำนวนชิ้น” (Add Range)

   8.6 คิดค่าขนส่งสินค้าชิ้นแรกและชิ้นถัดไป สามารถกรอกค่าขนส่งของราคาชิ้นและราคาค่าขนส่งของชิ้นถัดไป

9.กำหนดจังหวัดในการขนส่ง ตอนที่ลูกค้ากรอกที่อยู่ระบบจะแสดงตามเงื่อนไข เช่น เขตกรุงเทพจัดส่งฟรี ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามเงื่อนไข

10. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Seve)

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่ออยู่ในหน้าระบบสั่งซื้อสินค้า

 

กรณีที่ต้องการเพิ่มระบบขนส่งต่างประเทศ

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.ไปที่เมนู “ตั้งค่าร้านค้า” (Shop Setting) > “ตั้งค่าขนส่ง” (Shipping Config)

3.ไปที่เมนู+เพิ่มประเทศ” (Add country)

4.เลือกประเทศที่ต้องการ

คำแนะนำเพิ่มเติม : ตัวเลือก ทั่วโลก (ส่วนที่เหลือของโลก) คือ นอกเหนือจากประเทศที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมดให้ใช้ เงื่อนไขนี้

5. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Seve)

6.หลังจากสร้างประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “+ เพิ่มผู้ให้บริการขนส่ง” (Add Shipping Provider) ที่ประเทศนั้นๆ

7.ใส่ชื่อผู้ให้บริการขนส่ง

8.ใส่ประเภทการขนส่ง เช่น ลงทะเบียน / ด่วนพิเศษ

9.กำหนดระยะเวลาขนส่ง

10.เลือกอัตราค่าบริการขนส่ง : ตามตัวอย่างเป็นแบบ คิดค่าขนส่งตายตัว

     10.1 ฟรีค่าขนส่ง

     10.2 คิดค่าขนส่งตายตัว

     10.3 คิดค่าขนส่งตามช่วงราคา

     10.4 คิดค่าขนส่งตามช่วงนํ้าหนัก

     10.5 คิดค่าขนส่งตามช่วงจำนวน

     10.6 คิดค่าขนส่งสินค้าชิ้นแรกและชิ้นถัดไป

11.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Seve)

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่ออยู่ในหน้าระบบสั่งซื้อสินค้า