แดชบอร์ด (Dashboard)

     Dashboard คือ หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลที่สำคัญของเว็บไซต์ จะแสดงในหน้าแรกเมื่อเข้ามาในระบบหลังบ้านเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลเรียงลำดับตามนี้

  • สิ่งที่ต้องจัดการ (To do List)
  • จำนวนยอดขาย
  • จำนวนลูกค้า
  • สินค้าขายดีและหมวดหมู่ขายดี
  • การเข้าชมหน้าเว็บไซต์
  • จำนวนผู้ใช้งาน
  • ข้อความล่าสุด
  • ข่าวสาร Feature และบทความใน Blog ล่าสุด

 

1) สิ่งที่ต้องจัดการ (To-do List)

        เซคชั่นที่แสดงสถานะคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องจัดการ ได้แก่ จำนวนคำสั่งซื้อวันนี้ / จำนวนคำสั่งซื้อที่การรอชำระเงิน / จำนวนคำสั่งซื้อที่รอการจัดส่ง และจำนวนสินค้าที่หมด เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่

2) จำนวนยอดขาย

       แสดงกราฟจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดกับจำนวนยอดขายในระยะเวลา 1 เดือน พร้อมตัวเลขอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาด้วย โดยด้านข้างกราฟ จะแสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ / จำนวนคำสั่งซื้อ และยอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถดูข้อมูลที่สัมพันธ์กันของยอดขายได้

3) จำนวนลูกค้า

         เป็นการแสดงจำนวนลูกค้าที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาและอัตราเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้า โดยแสดงข้อมูลของจำนวนผู้ซื้อทั้งหมด / จำนวนลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อ / จำนวนลูกค้าเดิมที่สั่งซื้อ / อัตราการซื้อสินค้า และอัตราการกลับมาซื้อซ้ำ

4) สินค้าขายดีและหมวดหมู่ขายดี

       ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าขายดี และหมวดหมู่สินค้าที่ขายดี ซึ่งทั้ง 2 ส่วนระบบจะทำการจัดลำดับสินค้า และหมวกหมู่สินค้าที่ขายที่ 5 อันดับแรก มาแสดง โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเรียงตามรายได้หรือจำนวนสินค้าได้ที่มุมขวาบนของแต่ละส่วนได้

5) การเข้าชมหน้าเว็บไซต์

      เป็นการแสดงการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะแสดง 10 อันดับหน้า URL ของเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมมากที่สุด พร้อมจำนวนครั้งที่เข้าชมในระยะเวลา 1 เดือน

6) จำนวนผู้ใช้งาน และข้อความล่าสุด

        ส่วนทางด้านซ้ายระบบจะเป็นกราฟแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเซคชั่นข้อมูลที่เราได้เพิ่มเข้ามาใหม่ โดยเจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะดูเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงส่วนฝั่งขวากราฟระบบจะเป็นข้อความล่าสุดและแถบสถานะการตอบกลับเป็นสีแบ่งชัดเจน สามารถกดเข้าไปที่ปุ่ม เพิ่มเติม เพื่อดูจำนวนข้อความทั้งหมด

 

จำนวนผู้ใช้งาน และข้อความล่าสุด

7) ข่าวสาร Feature และบทความใน Blog ล่าสุด

     เป็นการแสดงบทความ MakeWebEasy Feature Update เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่เราได้อัปเดตไป พร้อมกับบทความล่าสุดจาก MakeWebEasy Blog เป็นบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ค่ะ