ระบบคูปองส่วนลด

ระบบคูปองส่วนลด ช่วยสร้างแคมเปญในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า เจ้าของร้านสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาโปรโมชัน ไปจนถึงการกำหนด จำนวนการใช้งานของคูปอง โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.คลิกที่เมนู “คูปองส่วนลด” (Discount coupom)

3.คลิกที่ปุ่ม “สร้างคูปอง” (Add Coupon)

4.กำหนดชื่อของคูปอง

5.คลิกที่ปุ่ม “Generate code” เพื่อให้ระบบสร้างคูปองมาให้ หรือหากลูกค้ามีโค้ดอยู่แล้ว ก็สามารถใส่โค้ดลงไปได้เลย

6.เลือกเงื่อนไขของคูปองที่ต้องการใช้งานและกำหนดข้อมูลเงื่อนไขตามที่ระบบแจ้ง มีดังนี้

 • ลด ทันที Y ฿
 • ลด ทันที Y %
 • ฟรี ค่าจัดส่ง
 •  ซื้อสินค้าครบทุก X ฿ ลด ทันที Y ฿
 •  ซื้อสินค้าตั้งแต่ X ฿ ขึ้นไป ลด ทันที Y ฿
 • ซื้อสินค้าตั้งแต่ X ฿ ขึ้นไป ลด ทันที Y %
 • ซื้อสินค้าครบ X ฿  ฟรี ค่าจัดส่ง
 • ซื้อสินค้าครบทุก X ชิ้น ลด ทันที Y ฿
 • ซื้อสินค้าตั้งแต่ X ชิ้นขึ้นไป ลด ทันที Y ฿
 • ซื้อสินค้าตั้งแต่ X ชิ้นขึ้นไป ลด ทันที Y %
 • ซื้อสินค้าครบ X ชิ้น ฟรี ค่าจัดส่ง

หมายเหตุเพิ่มเติม : *เฉพาะ 2 เงื่อนไข : ใช้ได้ในแพคเกจ Profressional

 • ซื้อสินค้าครบทุก X ชิ้น ลด ทันที Y บาท
 • ซื้อสินค้าครบทุก X บาท ลด ทันที Y บาท

7.สามารถเลือกได้ว่าใช้ร่วมกับโปรโมชั่นประเภทอื่นที่ไม่ใช่คูปองได้หรือไม่

8.กำหนดสิทธ์ให้ผู้ใช้งาน ว่าใครสามารถใช้งานคูปองได้บ้าง ระบบแยกเป็นสิทธิ์สำหรับ สมาชิก , ไม่เป็นสมาชิก , สมาชิกใหม่ของร้านค้า และในแต่ละสิทธิ์สามารถตั้งระบุจำนวนสิทธิ์ในการใช้คูปองได้ โดยกำหนดจำนวนครั้ง/ต่อ 1 ลูกค้า เช่น ลูกค้า 1 ท่าน ใช้คูปองได้ท่านละ 1 ครั้ง เป็นต้น

9.ระบุจำนวนคูปองที่จะใช้ในแคมเปญโปรโมชัน (ระบุจำนวนหรือเลือกไม่จำกัดจำนวนคูปอง)

10.กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน หากยังไม่กำหนดวันสิ้นสุด ให้คลิก “เลือกไม่กำหนดวันสิ้นสุด”

11.เลือกสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชัน ว่าจะเป็น สินค้าทั้งหมด , สินค้าเฉพาะหมวดหมู่ หรือระบุรายการสินค้า

12.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

ตัวอย่างการเพิ่มคูปองส่วนลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลด

คำแนะนำการใช้งาน :