ระบบโปรโมชันส่วนลด

ระบบโปรโมชันส่วนลด ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าออนไลน์ ด้วยการให้ส่วนลดกับลูกค้าตามเงื่อนไขของทางร้าน โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.คลิกที่เมนู “โปรโมชัน” (Promotion)

3.คลิกที่ปุ่ม “สร้างโปรโมชัน” (Add promotion)

4.เลือกรูปแบบ โปรโมชัน “ส่วนลด” (Discount)

5.ตั้งชื่อโปรโมชันส่วนลด

6.เลือกเงื่อนไขของโปรโมชันส่วนลด

7.เลือกกำหนดใช้งานร่วมกับโปรโมชันอื่นได้หรือไม่

8.กำหนดสิทธิ์ลูกค้าที่สามารถใช้งานโปรโมชันได้ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับลูกค้า ไม่เป็นสมาชิก, สมาชิก, เฉพาะสมาชิกใหม่ของร้านค้าเท่านั้น

9.เลือกสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชัน ว่าจะเป็น สินค้าทั้งหมด , สินค้าเฉพาะหมวดหมู่ หรือระบุรายการสินค้า

10.กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน หากยังไม่กำหนดวันสิ้นสุด ให้คลิกเลือกไม่กำหนดวันสิ้นสุด

11.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

ตัวอย่างการเพิ่มโปรโมชันส่วนลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าที่อยู่ในช่วงโปรโมชันส่วนลด