การจัดการอัลบั้มทั้งหมด

เว็บไซต์จะสวยและน่าสนใจก็ต้องมีรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ มีระบบที่ช่วยให้รูปภาพ สามารถแสดงผลเป็นหมวดหมู่อัลบั้มที่ง่ายต่อการเข้าชม และการการแสดงผลที่สวยงาม

1.ไปที่เมนู “อัลบั้ม” (Add New Album)

2.ไปที่เมนู “อัลบั้มทั้งหมด” (All Album)    

3.ช่องค้นหา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาชื่ออัลบั้ม และหมวดหมู่อัลบั้มได้

4.คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มอัลบั้มใหม่” (Add New Album) เพื่อเพิ่มอัลบั้มที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการเพิ่มได้ที่ การสร้างอัลบั้มใหม่

5.สามารถแก้ไขตัวเลขลำดับการจัดเรียงอัลบั้มได้

6.เมื่อมีการแก้ไขตัวเลขลำดับอัลบั้มแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “เรียงลำดับ” (Sort) เพื่อให้ระบบจัดเรียงอัลบั้มให้ใหม่