ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

    ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะถูกเก็บข้อมูลทุกครั้งในการสั่งซื้อ ไว้ที่เมนูลูกค้าไม่เป็นสมาชิก โดยสามารถเข้ามาจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู ลูกค้า” (Customer) > “ไม่เป็นสมาชิก” (Guest)

3. สามารถส่งออกข้อมูลลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิกได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “Export to Excel”

4. คลิกที่ไอคอน “แว่นขยาย” เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลลูกค้า