การนำเข้าข้อมูลสินค้า

ระบบการนำเข้าข้อมูลสินค้าจากรูปแบบไฟล์ csv, xls, xlsx หรือ txt เพื่อช่วยเจ้าของร้านที่มีข้อมูลสินค้าอยู่ใน Excel และต้องการที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

1. ไปที่เมนู “สินค้า” (Product)

2. คลิกที่เมนู “นำเข้าสินค้า (Import Product)

3. ระบบจะแสดง “คำแนะนำ” (Guideline) ข้อมูลสินค้าที่นำเข้า ตารางข้อมูลจะต้องตรงตามระบบ ซึ่งสามารถ “ดาวน์โหลดไฟล์” (Template File) ได้

4. คลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” (Browse)

5. เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “อัปโหลดไฟล์” (Upload)

6.ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงด้านล่าง 

7. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม (Checkbox) เพื่อเลือกสินค้า

8. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เลือกหมวดหมู่ของสินค้า” (Select categoty)

9.ระบบแสดง Modal ให้เลือก “หมวดหมู่สินค้า” (Select product category)

10.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

11. ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ “ไอคอนแก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูลสินค้าได้

12. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม (Checkbox) เพื่อเลือกสินค้า 

13. คลิกที่ปุ่ม “นำเข้าสินค้า” (Import product) สินค้าที่เลือกก็จะไปอยู่ในระบบสินค้าทั้งหมด

14. หากนำเข้าสินค้า แล้วต้องการลบ สามารถคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม (Checkbox) แล้วคลิกที่ปุ่ม ลบ”
(Delete)
ได้