ตั้งค่าเงื่อนไขระบบสมาชิก

ตั้งค่าเงื่อนไขระบบสมาชิก เจ้าของร้านสามารถตั้งค่าระบบสมาชิก เปิด / ปิด ระบบที่ต้องการใช้เพิ่มเติม ได้ที่เมนูนี้

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู “ลูกค้า” (Customer) > “ตั้งค่าเงื่อนไขระบบสมาชิก” (Member Conditions Settings)

3. ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการ “เปิด-ปิด” ยืนยันการลงทะเบียนสมาชิก โดยบุคคลทั่วไปที่สมัครสมาชิกจะต้องยืนยันการเป็นสมาชิกผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ภายใน 48 ชั่วโมง จึงจะถือว่าการเป็นสมาชิกเสร็จสมบรูณ์ ยกเว้นการสมัครสมาชิกด้วย Facebook หรือ Google account

4. ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการ “เปิด-ปิด” การแสดงเงื่อนในการสมัครสมาชิกได้ 

5. ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการ “เปิด-ปิด” การแสดง CheckBox  สมัครรับข่าวสารได้

6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

                                                    ผลลัพธ์เมื่อตั้งค่าระบบสมาชิก