ตั้งค่ากลุ่มสมาชิก

    ตั้งค่ากลุ่มสมาชิก โดยเจ้าของร้านค้าสามารถแบ่งกลุ่ม ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้ ตามเงื่อนไขของร้าน ค่าเริ่มต้นเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว ทุกคนจะอยู่ในกลุ่ม สมาชิกทั่วไป หากเจ้าของร้านต้องการจัดกลุ่มสมาชิก สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู “ลูกค้า” (Customer) > “ตั้งค่ากลุ่มสมาชิก” (Member Group Settings)

3. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มกลุ่มสมาชิก” (Add Member group)

4. กรอกชื่อกลุ่มสมาชิก และรายละเอียด

5. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

6. วิธีการย้ายสมาชิกจากกลุ่มสมาชิกทั่วไปมาเป็นกลุ่มสมาชิก VIP ที่เราตั้งใหม่ให้คลิกที่ “ไอคอนสัญลักษณ์รูปคน”

7. เมื่อเข้ามาที่กลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม” (Add member to join group)

8. คลิกเลือกสมาชิกที่ต้องการให้เข้ากลุ่ม

9. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

10. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งว่า ต้องการนำสมาชิกที่เลือก เข้ากลุ่มนี้ใช่หรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม “OK” ข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกทั่วไป ก็จะถูกย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มใหม่เรียบร้อย