ข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิก

 ระบบลูกค้าสมาชิก จะเก็บข้อมูลรายละเอียด เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก ทั้งที่สมัครมาทางบัญชี   E-mail , Facebook หรือ Google

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู “ลูกค้า” (Customer) > “เป็นสมาชิก” (Member)

3. คลิกที่ “ไอคอนแว่นขยาย” เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก โดยรายละเอียด จะแสดงข้อมูลสมาชิก ที่อยู่ และรายการสั่งซื้อแต่ละครั้งของสมาชิก

                                               ตัวอย่างเมื่อคลิกดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิก                                                                                          

4. ในกรณีที่เจ้าของร้าน ต้องการเพิ่มสมาชิกเอง สามารถเพิ่มได้ โดยคลิกทีปุ่ม “เพิ่มรายชื่อลูกค้า” (Add Member)

5. กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิก อาทิเช่น ชื่อ บัญชี E-mail และ รหัสผ่าน ซึ่งส่วนนี้ที่ระบบจะบังคับให้ทำการกรอกข้อมูล 

6. เลือกกลุ่มลูกค้า ระบบมีค่าเริ่มต้นให้ที่ “สมาชิกทั่วไป” (General members)

7. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มที่อยู่ใหม่” (Add address) ในส่วนที่อยู่จัดส่ง เพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งของลูกค้า

8. ระบบแสดง Modal “ที่อยู่ในการจัดส่ง” (Add shipping address) เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง

9. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

10. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มที่อยู่ใหม่” (Add address) ในส่วนที่อยู่ใบกำกับภาษี เพื่อกรอกที่อยู่ใบกำกับภาษี

11. ระบบแสดง Modal “ที่อยู่ในการใบกำกับภาษี” (Add Tax invoice address) เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

12. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)