การตั้งค่าระบบภาษา

การตั้งค่าระบบภาษา

         ระบบที่จะทำให้ร้านค้าออนไลน์ หรือองค์กรบริษัท มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสทางธุรกิจ และรองรับลูกค้าหลายชาติ หลายภาษา ซึ่งระบบสามารถรองรับภาษาในเว็บไซต์ได้สูงสุดถึง 15 ภาษา โดยการใช้งานจะขึ้นอยู่กับแพคเกจของลูกค้า ซึ่งวิธีการเพิ่มระบบภาษาของเว็บไซต์ มีดังนี้

1.ไปที่เมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์” (Site Settings)

2.ไปที่เมนู “ตั้งค่าภาษา” (Multi-language settings)

3.ระบบจะแสดงภาษาเริ่มต้นที่เจ้าของเว็บไซต์ได้เลือกไว้ตั้งแต่แรก

4.หากต้องการเพิ่มภาษา ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มภาษา” (Add language)

5.เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม

6.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

7.รอระบบเพิ่มภาษาที่เลือกเข้าไป

8.เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ระบบภาษาที่เราเพิ่มเข้าไป ขึ้นมาแสดงต่อท้าย ในกรณีที่อยากเปลี่ยนเป็นภาษาเริ่มต้นของเว็บ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเลือกเป็นภาษาเริ่มต้น (ระบบภาษาจะเป็นให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นระบบ ข้อมูลในส่วนของฝั่งลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปตามภาษานั้นเอง)