รายงานการสั่งซื้อ

รายงานการสั่งซื้อ แสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด ที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา ทั้งชำระเงินแล้วและยังไม่ชำระเงินค่ะ

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู “รายงาน” (Report) > “รายงานการสั่งซื้อ” (Orders Report)

3. เลือกช่วงเวลารายการการสั่งซื้อ 

  • สัปดาห์นี้ (This week)
  • เดือนนี้ (This month)
  • เดือนที่แล้ว (Last month)
  • ปีนี้ (This year)
  • ช่วงวันที่ต้องการ (Period)

4. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงกราฟจำนวนการสั่งซื้อ

5. หากต้องการส่งออกรายงานการซื้อเป็นไฟล์ Excel ให้คลิกที่ปุ่ม “Export to Excel”

6. กรณีต้องการดูรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อให้คลิกที่ ไอคอนแว่นขยาย”