การเปิดใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบ MakeWebEasy ได้มีการรองรับการแสดงผลแบนเนอร์นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทุกเว็บไซต์นั้นได้ชี้แจงให้กับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ให้เรามานั้นจะ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด สำหรับลูกค้าของเรา ระบบทำการอัพเดทนโยบายส่วนบุคคลให้อัตโนมัติค่ะ ซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้งาน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

1. ไปที่แถบเมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. เมนู พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
  • ประเภทของคุกกี้
  • Cookie Consent Banner
  • รายงาน

 

1) นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เจ้าของเว็บไซต์สามารถกำหนดข้อความ นโยบายต่างๆดังนี้

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายคุกกี้

โดยการกำหนดข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่แถบเมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. คลิกที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้” (Privacy and Cookies Policy)

3. คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”

4. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม Version”

5. กรอกชื่อ Version และรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ (จำนวนข้อความสูงสุดไม่เกิน6000คำ)

6. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” (Save)

 

2) ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้แบ่งออก 4 ประเภท

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
  • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Function Cookies)
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

เจ้าของเว็บไซต์สามารถกำหนดข้อมูลคุกกี้ทั้ง 4 ประเภทนี้ได้ โดยการ

1. ไปที่แถบเมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. คลิกที่ “ประเภทของคุกกี้” (Type of Cookie)

3. คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”

4. คลิกที่ปุ่ม “Add  Version”

5. กรอกชื่อ Version และ รายละเอียดของคุกกี้

6. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

 

 

3) Cookie Consent Banner

1. ไปที่แถบเมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. คลิกที่ “Cookie Consent Banner”

3. เจ้าของเว็บไซต์สามารถตั้งค่าเปิด-ปิดใช้งานการแสดงผลแบรนเนอร์คุกกี้

4. กำหนดโลโก้ และข้อความแบนเนอร์

5. เลือกลิ้งค์แสดงโนยบายที่หน้าเว็บไซต์

6. เมื่อกำหนดข้อมูลแบนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงตัวอย่าง (Preview)

7. คลิกปุ่ม “บันทึก” (Save)

8. เมื่อเปิดใช้งานนโยบายความส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บไซต์ของคุณจะแสดงแท็บข้อมูลนโยบายที่ส่วนล่างของเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คลิกยอมรับและตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเองได้

 

4) รายงาน

1. ไปที่แถบเมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. คลิกที่ “รายงาน” (Report)

3. เจ้าของเว็บไซต์สามารถดูรายการผู้ใช้งานกดยอมรับนโยบายคุกกี้ได้ โดยแสดงผลสถิติเป็นกราฟในแต่ละเดือนหรือเลือกกำหนดข้อมูลเพื่อดูรายการเพิ่มเติมได้ รวมทั้ง Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel ได้