การจัดการหมวดหมู่สินค้า

ระบบหมวดหมู่สินค้า สำหรับสินค้า 1 รายการ จะสามารถอยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่ โดยหมวดหมู่จะสามารถสร้างได้สูงสุด 4 Level

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” (Product)

2. คลิกที่เมนู “หมวดหมู่” (Categories)

3. สร้างหมวดหมู่หลักโดยการ กรอกชื่อหมวดหมู่

4. คลิกที่ปุ่ม “สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่” (Create product category) 

5. หากต้องการสร้างหมวดหมู่ย่อย ให้กรอกชื่อหมวดหมู่

6. คลิกที่ “Checkbox” เพื่อสร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย จากนั้นเลือกหมวดหมู่หลักของหมวดหมู่ย่อย

7. คลิกที่ปุ่ม “สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่” (Create product category) 

 

   ผลลัพธ์จากการสร้าง หมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย 

ผลลัพธ์การเลือกหมวดหมู่สินค้าในหน้าการเพิ่มสินค้า

ผลลัพธ์การแสดงผลของหมวดหมู่สินค้าที่หน้าเว็บไซต์