ปรับแต่ง SEO สำหรับบทความ

ปรับแต่ง SEO สำหรับบทความ จะช่วยให้บทความแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทความ

1.ไปที่เมนู  “บล็อก” (Blog)

2.คลิกที่เมนู “โพสทั้งหมด” (All Posts)

3.คลิกที่ icon แก้ไข ตามภาพ เพื่อเข้าไปปรับแต่ง SEO สินค้า

4.เลื่อนมาที่ส่วนของ SEOที่อยู่ใต้รายละเอียดข้อมูลสินค้า จากนั้นกรอกข้อมูล (ถ้าไม่กรอกระบบจะดึงข้อมูลจากรายละเอียดสินค้ามาให้อัตโนมัติ) และกดบันทึก

  •  Title tag  ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำที่ 60 ตัวอักษร
  • Description  อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 150 ตัวอักษร
  • Keyword  ใส่คำค้นหาบน Google เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์​ Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์
  • Custom URL กำหนดชื่อ Link URL ของหน้าสินค้า
  • Preview ตัวอย่างการแสดงผล