ปรับแต่ง SEO สำหรับสินค้า

ปรับแต่ง SEO สำหรับสินค้า จะช่วยให้รายการสินค้าแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือคำค้นเกี่ยวกับที่บริการ

1.ไปที่เมนู  “สินค้า” (Product)

2. คลิกที่เมนู “สินค้าทั้งหมด” (All Product)

3.คลิกที่ icon แก้ไข ตามภาพ เพื่อเข้าไปปรับแต่ง SEO สินค้า

4.เลื่อนมาที่ส่วนของ SEO ที่อยู่ใต้รายละเอียดข้อมูลสินค้า จากนั้นกรอกข้อมูล (ถ้าไม่กรอกระบบจะดึงข้อมูลจากรายละเอียดสินค้ามาให้อัตโนมัติ) และกดบันทึก

  •  Title tag  ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำที่ 60 ตัวอักษร
  • Description  อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 150 ตัวอักษร
  • Keyword  ใส่คำค้นหาบน Google เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์​ Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์
  • Custom URL กำหนดชื่อ Link URL ของหน้าสินค้า
  • Preview ตัวอย่างการแสดงผล