ปรับแต่ง SEO สำหรับเว็บไซต์

ปรับแต่ง SEO (Search Engine Optimization) การใช้งาน SEO จะช่วยให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือคำค้นเกี่ยวกับที่บริการ

1.ไปที่เมนู  “SEO & การตลาด” (SEO & Marketing)

2.คลิกที่เมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์ติด Google (SEO)” (SEO Search engine optimization)

3.ใส่รายละเอียดทุกช่องให้ครบถ้วน

  • Title tag ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำที่ 70 ตัวอักษร
  •  คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร
  • คำค้นหาเว็บไซต์ของคุณใน Google (Keyword)  ใส่คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Google เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์

4.ติดตั้ง Code Meta Tag  ที่เป็น Google Search Console คือบริการจาก Google ที่เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์ติดอันดับผลการค้นหาบน Google ได้ดียิ่งขึ้น (วิธีการนำโค้ด Google Search Console มาติดตั้งที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่)

5.อัพเดท Sitemap อัตโนมัติ ที่เป็นระบบอัพเดท XML Sitemap อัตโนมัติ ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับผลการค้นหาบน Google ได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถตั้งค่าการ Update XML Sitemap เป็นรายสัปดาห์ หรือ รายเดือนได้ (ดูคู่มือการเพิ่ม XML Sitemap ใน Google Search Console คลิกที่นี่)

6.Edit robots.txt file โดย ไฟล์ robots.txt จะบอกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหาว่า หน้าเว็บหรือไฟล์ใดในเว็บไซต์ที่โปรแกรมเข้ารวบรวมข้อมูลได้และไม่ได้ ซึ่งโดยหลักจะใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการขอรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์มากเกินไป (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ robots.txt คลิกที่นี่)

7.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)