ระบบโปรโมชันขนส่ง

ระบบโปรโมชันขนส่ง ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าออนไลน์ ด้วยการให้ส่งฟรี หรือ ให้ส่วนลดค่าขนส่งกับลูกค้าตามเงื่อนไขของทางร้าน โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.คลิกที่เมนู “โปรโมชัน” (Promotion)

3.คลิกที่ปุ่ม “+ สร้างโปรโมชัน” (Add promotion)

4.เลือกรูปแบบ ปรโมชัน “จัดส่ง” (Shipment)

5.กำหนดชื่อโปรโมชันขนส่ง

6.เลือกเงื่อนไขของโปรโมชันขนส่ง

7.กำหนดสิทธิ์ที่สามารถใช้งานได้

8.หากเป็นโปรโมชันขนส่ง จะไม่สามารถระบุรายการสินค้าได้ จะเป็นค่าเลือก สินค้าทั้งหมด ไว้ให้อยู่แล้ว

9.กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน หากยังไม่กำหนดวันสิ้นสุด ให้คลิกเลือกไม่กำหนดวันสิ้นสุด

10.คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

ตัวอย่างการเพิ่มโปรโมชันขนส่งสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ระบบโปรโมชันขนส่ง ที่หน้ารายการสั่งซื้อ