ตั้งค่าร้านค้า

ตั้งค่าร้านค้า เพิ่มเติมในส่วนของ ระบบอี-คอมเมิร์ช เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.ไปที่เมนู “ร้านค้า” (Accept Payments)

3.ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการแสดงผล เปิด / ปิด ระบบที่ต้องการใช้งานดังนี้

   3.1 ระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก

   3.2 ตัวเลือกผู้ให้บริการและอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า

   3.1 ระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก  ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้น (Default) อยู่ที่ ปิดการใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการเปิดระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก ให้คลิกที่ปุ่ม “เปิดใช้งาน”

ตัวอย่างการแสดงผลกรณีเปิดระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก

ตัวอย่างการแสดงผลกรณีปิดระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก

 3.2 ตัวเลือกผู้ให้บริการและอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า 

      หากผู้ใช้งานต้องการเปิดตัวเลือกผู้ให้บริการและอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม “เปิดใช้งาน”

                ตัวอย่างการแสดงผลกรณีเปิดระบบผู้ให้บริการและอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า

4.ผู้ใช้านสามารถกรอกระยะเวลาอายุใบสั่งซื้อ และระยะเวลาแจ้งเตือนก่อนหมดอายุใบสั่งซื้อได้

ตัวอย่างการแสดงผลระยะเวลาอายุใบสั่งซื้อ 

หมายเหตุ : กรณีที่ใบคำสั่งซื้อสินค้าหมดอายุ สินค้าจะถูกคืนสต็อค

5.กรอกหมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า และหมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า

                                     ตัวอย่างการแสดงผลกรณีกรอกหมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า                                       

                                            ตัวอย่างการแสดงผลกรณีกรอกหมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า

6. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)